Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2000


 • Đinh Văn Quế (2000)

 • Electronic Resources; Mô phỏng lại bản án hình sự sơ thẩm số 253 ngày 13/7/1998 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trình bày và đánh giá sự việc Tòa án cấp phúc thẩm trả tự do cho các bị cáo vì họ không đủ tuối chịu trách nhiệm hình sự

 • 1997


 • Đinh Văn Quế (1997)

 • Đình chỉ điều tra là quyết định của cơ quan điều tra chấm dứt một giai đoạn tố tụng hình sự (giai đoạn điều tra) đối với vụ án hoặc đối với một hoặc một số bị can trong vụ án. Đình chỉ điều tra là không tiến hành bất cứ một hành vi nào có tính chất điều tra. Nếu cơ quan điều tra hoặc điều tra viên vẫn có những hoạt động có tính chất điều tra đối với vụ án hoặc người ...

 • 1998


 • Đinh Văn Quế (1998)

 • Thực trạng công tác giám đốc thẩm trong những năm vừa qua -- Các chủ trương và biện pháp cụ thể nhằm đổi mới công tác giám đốc thẩm các vụ án hình sự trong giai đoạn hiện nay: Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ làm công tác giám đốc thẩm; Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động xét xử của tòa án các cấp; Đổi mới công tác trả lời và giải quyết khiếu nại; Hoàn thiện các quy định&#...

 • Tạp chí


 • Đinh Văn Quế (1995)

 • Quy chế tuyển chọn thẩm phán ở Thái Lan hiện nay bảo đảm cho các thẩm phán ở Toà án các cấp có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác đề hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với chế độ tuyển chọn, Nhà nước bảo đảm các điều kiện ăn ở đi lại cho thẩm phán để các thẩm phán tập trung trí tuệ, sức lực vào việc thực hiện nhiệm vụ.