Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2007)

 • Phân tích các điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự. Để những điều kiện đó phát huy một cách hiệu quả, đòi hỏi sự quan tâm và quyết tâm cao của Đảng, nhà nước, các chủ thể có liên quan và toàn xã hội.

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (1999)

 • Kiểm tra lời khai của bị can là vấn đề rất quan trọng. Khi lời khai của bị can không được kiểm tra, xác minh trước khi sử dụng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho quá trình điều tra, làm rõ vụ án như bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, vi phạm pháp luật. Vì vậy trong quá trình điều tra, điều tra viên phải dành sự quan tâm thoả đáng để lựa chọn và áp dụng các biện pháp&...

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2009)

 • Phân tích làm rõ những yêu cầu cơ bản mà hệ thống pháp luật tố tụng, nhất là BLTTHS, cần đảm bảo cũng như một số kiến nghị nhằm giúp văn bản tố tụng đáp ứng những yêu cầu tối thiểu cần thiết để có thể ngăn ngừa ở mức tối đa tình trạng vi phạm pháp luật của chủ thể tiến hành tố tụng trong thực tiễn tố tụng ở Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2000)

 • Đưa ra những khái niệm về "oan", "sai" trong quá trình xử lý tố tụng hình sự; tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng oan sai và đưa ra những cách khắc phục để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm.

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2001)

 • Việc nắm vững đặc điểm nhân thân bị can là một trong những cơ sở giúp cơ quan điều tra xác định phương hướng điều tra nói chung, các thủ thuật chiến thuật phù hợp cần phải áp dụng để đấu tranh với bị can nói riêng; bên cạnh có cá thông tin về nhân cách của bị can giúp điều tra viên xác định các biện pháp tác động tâm lý đối với bị can trong quá trình điều tra vụ án một c...

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (1996)

 • Phân tích hai nội dung cơ bản của nguyên tắc suy đoán vô tội. Qua đó thể hiện sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ đảm bảo cho quá trình tố tụng được tiến hành một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ, hạn chế những vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.