Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Thị Sơn (1995)

 • Việc quy định người thực hiện tội phạm cũng như các dạng người thực hiện tội phạm trong Bộ luật hình sự là hết sức cần thiết. Những quy định này là cơ sở pháp lý để xác định một người có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không? chịu trách nhiệm với tư cách là người thưc hiện tội phạm hay đồng phạm?

 • Tạp chí


 • Nguyễn Ngọc Hoà (1995)

 • Trong Bộ luật hình sự Việt Nam (1985) có hai chương quy định về tội xâm phạm sở hữu. Đó là Chương IV quy định tội xâm phạm sở hữu Xã hội chủ nghĩa và chương VI quy đinh các tội xâm phạm sở hữu công dân. Bài viết phân tích điểm đã đạt được và điểm chưa được của hai chương, từ đó cần có những sửa đổi cho phù hợp.

 • Tạp chí


 • Phạm Thanh Bình (1995)

 • Việc quy định hành vi kích động, xúi giục người khác phạm tội là một tội phạm độc lập với tội danh riêng, chế tài riêng để xử lý là cần thiết, có như vậy mới giúp được cơ quan điều tra, việc kiểm sát, toà án đấu tranh và ngăn ngừa có hiệu quả những trường hợp trả thù hèn hạ người khác hoặc đề các các nhân bằng kích động, xúi giục người khác phạm tội.

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2000)

 • Khi xây dựng các cấu thành tội phạm cụ thể tại phần các tội phạm của Bộ luật hình sự, nhà làm luật đã dự liệu và quy định loại và mức hình phạt áp dụng cho các tội phạm đó. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều tình tiết giảm nhẹ so với tội, luật cho phép toà án quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn.

 • Tạp chí


 • Bùi Kiến Quốc (2000)

 • Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự là những tình tiết làm cho mức độ nguy hiểm của trường hợp phạm tội cụ thể của loại tội giảm đi hoặc tăng lên so với trường hợp bình thường và do đó, là căn cứ để giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự đồng thời cũng là một trong bốn căn cứ để toà án cân nhắc khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Ngọc Hoà (2005)

 • Chính sách xử lý tội phạm bao gồm chính sách xử lý chung cho tất cả các loại tội phạm và chính sách xử lý đối với nhóm tội phạm hoặc loại tội phạm cụ thể. Trong đó chính sách xử lý chung có tính chất tương đối ổn định còn chính sách cho đối tượng cụ thể có tính linh hoạt hơn, có thể thay đổi theo tình hình kinh tế. Bài viết sẽ phân tích rõ chính sách xử lý tội phạm trong...