Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Minh Sơn (2007)

 • Bài viết nêu những bất cập về thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự. Tuy thủ tục rút gọn có nhiều ưu việt, khắc phụ được tồn đọng án kéo dài, nhưng để tăng hiệu quả thì cần tiếp tục nghiên cứu khắc phục hạn chế và sửa đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu của việc giải quyết vụ án theo thủ tục này được nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Việc hoàn thiện Bộ luật tố tụng hình sự trong tình hình hiện nay không chỉ nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm mà còn nhằm thực hiện yêu cầu cải cách Tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lực cải cách tư pháp đến năm 2020. Tinh thần&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Ngọc Khanh (2008)

 • Bài viết tiếp cận vấn đề dưới góc độ so sánh vị trí của người bào chữa tại phiên toà theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam và trong hệ thống tố tụng hình sự của Úc với mong muốn rút ra bài học bổ ích và đưa ra kiến nghị sửa đổi một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự một cách hoàn thiện

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2009)

 • Phân tích làm rõ những yêu cầu cơ bản mà hệ thống pháp luật tố tụng, nhất là BLTTHS, cần đảm bảo cũng như một số kiến nghị nhằm giúp văn bản tố tụng đáp ứng những yêu cầu tối thiểu cần thiết để có thể ngăn ngừa ở mức tối đa tình trạng vi phạm pháp luật của chủ thể tiến hành tố tụng trong thực tiễn tố tụng ở Việt Nam.

 • -


 • Hồ Nguyễn Quân (2014)

 • Trình bày 4 giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự trên cơ sở hoàn thiện 4 yếu tố: các nguyên tắc cơ bản của của Bộ luật tố tụng hình sự; chế định về bảo đảm quyền bào chữa; các quy định về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tham gia phiên tòa hình sự; thủ tục xét xử tại phiên tòa.