Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Trần Anh Tuấn (2005)

  • Mục đích của tố tụng dân sự là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự. Để có thể bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích của đương sự, bảo đảm việc xét xử của toà án được đúng đắn thì pháp luật tố tụng dân sự cần xây dựng một cơ chế tố tụng thích hợp. Để góp phần làm rõ cơ chế tố tụng của Bộ luật dân sự, bài viết đề cập m...

  • 1997


  • Hoàng Quảng Lực (1997)

  • Trong bài viết này, chúng tôi không có ý định bàn đến cách giải quyết tranh chấp của tòa sơ thẩm cũng như những tiêu cực trong vấn đề giao quyền sử dụng đất, chỉ xin nêu mấy suy nghĩ về quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. Thứ nhất, cần xác định đây là loại tranh chấp gì?. Nếu cho rằng đây là tranh quyền sử dụng đất thì trong trường hợp ông Dục thắng kiện,...