Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 1997


 • Lê Thu Hà (1997)

 • Thời gian gần đây, có rất nhiều các số liệu thống kê về tình trạng tội phạm và các tranh chấp dân sự đang ngày càng trở lên đa dạng và phức tạp. Điều đó tất yếu dẫn đến tình trạng gia tăng số lượng các vụ án hình sự và vụ án dân sự tại các tòa án. Nhưng có lẽ nhà thống kê học đã quên một số liệu đặc biệt quan trọng: đó là số liệu về thời gian và số lần mở phiên...

 • Tạp chí


 • Lê Thu Hà (1996)

 • Giống như cấp sơ thẩm, tại cấp phúc thẩm, toà án cũng có thể ra quyết định đình chỉ vụ án dân sự ở trước và tại phiên toà. Nhưng nếu ở cấp sơ thẩm quyết định đình chỉ có ý nghĩa chấm dứt tố tụng, thì ở toà án cấp phúc thẩm, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sẽ dẫn đến hậu quả mà toà phúc thẩm phải tiếp tục giải quyết. Việc đình chỉ giải quyết vụ án ở cấp&#...

 • 1999


 • Lê Thu Hà (1999)

 • Giới thiệu 2 cách hiểu về điều 52, khoản 1, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. Trình bày một số nội dung còn bất cập trong công văn số 43/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao ngày 21/4/1998 hướng dẫn thủ tục giải quyết trường hợp các đương sự hòa giải tại phiên tòa. Đánh giá và nêu lên một số ý kiến về giải quyết các vụ án dân sự

 • 2007


 • Lê Thu Hà (2007)

 • Đưa ra dẫn chứng gia đình bà Huỳnh Thị Liên để làm sáng tỏ vấn đề quan tâm. Trong bối cảnh đội ngũ cán bộ còn phải tăng cường hơn nữa về chất lượng, sự làm việc còn kém hiệu quả của các cơ quan thực thi và bảo vệ pháp luật, trong đó có chính quyền cơ sở, cơ chế làm việc còn chưa rõ ràng. có lẽ nhà làm luật cần có sự lựa chọn cách bảo vệ quyền lợi cho người dân theo&...

 • 1999


 • Lê Thu Hà (1999)

 • Xác định thẩm quyền xét xử về dân sự của Tòa án từ việc phân định giới hạn thẩm quyền giữa tòa dân sự và các tòa chuyên trách khác trong hệ thống Tòa án nhân dân. Thống kê các công việc mà các vụ án dân sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân theo Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự qui định. Nghiên cứu sự phân định thẩm quyền giữa tòa dân sự với tòa...