Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Huyên (1999)

 • Phân tích, bình luận một vài căn cứ để quy định giới hạn của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự: Căn cứ vào sự phân định chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát và toà án trong tố tụng hình sự; căn cứ vào nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; căn cứ nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can bị cáo.

 • -


 • Nguyễn Văn Hiển (2010)

 • Tranh tụng hội tụ đủ các yếu tố của một nguyên tắc cơ bản trong TTHS. Cũng giống như các nguyên tắc cơ bản khác của TTHS, nguyên tắc tranh tụng cũng hàm chứa các đặc điểm cơ bản: là quy luật của nhận thức, tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của các nhà làm luật, có tính chi phối hoặc là tất cả các giai đoạn hoặc là ít cũng là một giai đoạn trong TTHS...

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Sơn (2004)

 • Bài viến đề cập đến vấn đề hực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của viện kiểm sát, bao gồm: (1) Khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự. (2) Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự. (3) Mối quan hệ giữa thực hành qu...

 • 1997


 • Đinh Văn Quế (1997)

 • Đình chỉ điều tra là quyết định của cơ quan điều tra chấm dứt một giai đoạn tố tụng hình sự (giai đoạn điều tra) đối với vụ án hoặc đối với một hoặc một số bị can trong vụ án. Đình chỉ điều tra là không tiến hành bất cứ một hành vi nào có tính chất điều tra. Nếu cơ quan điều tra hoặc điều tra viên vẫn có những hoạt động có tính chất điều tra đối với vụ án hoặc người ...