Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2000


 • Phạm Hồng Hải (2000)

 • Electronic Resources; Giới thiệu sơ lược về trong phần chung Bộ luật Hình sự năm 1999. Trình bày những điểm mới về hình thức (kỹ thuật lập pháp ) trong phần chung Bộ luật Hình sự năm 1999. Đi sâu nghiên cứu về những điểm mới về nội dung của các chế định, quy định pháp luật trong trong phần chung Bộ luật Hình sự năm 1999

 • 1999


 • Phạm Hồng Hải (1999)

 • Electronic Resources; Khái niệm công tố - Khái niệm quyền công tố - Quyền công tố trong tố tụng hình sự - Quyền công tố của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự

 • 1995


 • Phạm Hồng Hải (1995)

 • Sự tham gia cảu người bào chữa trong tố tụng hình sự là cần thiết khách quan. Không thể chỉ coi đây là một hình thức thể hiện nội dung dân chủ trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm khi trong các hoạt động nêu trên có thêm sự tham gia của những người có trình độ pháp lý nhưng không đại diện cho công quyền để giải quyết vụ án.

 • 2004


 • Phạm Hồng Hải (2004)

 • Electronic Resources; Chế định về người bào chữa trong luật tố tụng hình sự nước ta là một trong những chế định rất quan trọng, ra đời rất sớm và luôn luôn phát triển, hoàn thiện phù hợp với quá trình dân chủ hóa các hoạt động trong xã hội. Điều này minh chứng cho tính ưu việt và tính nhân đạo trong xã hội ta. Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội ban hành vào tháng 6/1988 và bắt ...