Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Thị Thu Hà (2014)

 • Trình bày nội dung khi Tòa án mở phiên họp giải quyết việc dân sự, các trường hợp hoãn phiên họp việc dân sự : vắng mặt Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp; người có đơn yêu cầu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng; vắng mặt người làm chứng, người giám định, người phiên dịch. Đề cập ý kiến bổ sung, sửa đổi các quy định về việc hoãn phiên họp giải quyết việc dân sự liên ...

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2004)

 • Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là những chủ thể chủ yếu của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Bài viết đề cập đến một số ý kiến trao đổi về cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thu Hà (2004)

 • Bài viết đê cập đến một số vấn đề về phiên tòa sơ thẩm: (1) Sự tham gia tố tụng tại phiên tòa của Viện kiểm sát nhân dân.(2) Về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. (3) Về phát biểu của kiểm sát viên. (4) Thời gian nghị án.

 • 1998


 • Trần Xuân Thư (1998)

 • Tìm hiểu và nghiên cứu hệ thống Tòa án tại nước Cộng hòa Singapore từ Tòa án Tối cao (bao gồm Tòa phúc thẩm và Tòa cấp cao xét xử các vụ án hình sự và dân sự) đến Hệ thống Tòa án cấp dưới (gồm các Tòa án quận và các Tòa sơ thẩm cũng xét xử các vụ án hình sự và dân sự)

 • 1997


 • Nguyễn Văn Huyên (1997)

 • Căn cứ vào tính nghiêm trọng, phức tạp của tội phạm -- Căn cứ vào cách tổ chức hệ thống cơ quan Nhà nước nói chung, các cơ quan tư pháp nói riêng, vào thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng -- Căn cứ vào trình độ chuyên môn cảu thẩm phán, Hội thẩm nhân dân nói riêng và người tiến hành tố tụng nói chung -- Căn cứ vào mối liên hệ giữa thẩm quyền ...