Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2004)

 • Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là những chủ thể chủ yếu của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Bài viết đề cập đến một số ý kiến trao đổi về cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Triều Dương (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Khái niệm đương sự. (2) Năng lực pháp luật và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự. (3) Hậu quả pháp lý của việc nguyên đơn vắng mặt. (4) Hậu quả pháp lý của việc bị đơn vắng mặt. (5) Hậu quả pháp lý của việc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thu Hà (2004)

 • Bài viết đê cập đến một số vấn đề về phiên tòa sơ thẩm: (1) Sự tham gia tố tụng tại phiên tòa của Viện kiểm sát nhân dân.(2) Về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. (3) Về phát biểu của kiểm sát viên. (4) Thời gian nghị án.

 • Tạp chí


 • Trần Anh Tuấn (2005)

 • Mục đích của tố tụng dân sự là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự. Để có thể bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích của đương sự, bảo đảm việc xét xử của toà án được đúng đắn thì pháp luật tố tụng dân sự cần xây dựng một cơ chế tố tụng thích hợp. Để góp phần làm rõ cơ chế tố tụng của Bộ luật dân sự, bài viết đề cập m...

 • Bản thông tin; Tài liệu tham khảo khác


 • Mai Ngọc Dương (2016-11-04)

 • Bài viết khái quát vai trò của chế định giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự; đánh giá thực trạng, nêu lên những vướng mắc và hạn chế, rút ra nguyên nhân để qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cho vấn đề này