Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Đinh Thị Mai Phương (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số ý kiến về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, bao gồm: (1) Về phạm vi điều chỉnh. (2) Về cách sử dụng thuật ngữ trong Dự thảo. (3) Về thẩm quyền xét xử của tòa án.

 • Tạp chí


 • Trần Văn Trung (2004)

 • Bài viết đề cập đến thẩm quyền khởi tố các vụ án dân sự của viện kiểm sát nhân dân trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, tập trung vào hai vấn đề chính là có nên quy định thẩm quyền khởi tố vụ án dân sự cho viện kiểm sát không và nếu có thì nên quy định viện kiểm sát có thể khởi tố vụ án dân sự trong trường hợp nào?

 • Tạp chí


 • Trần Phương Thảo (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số ý kiến liên quan đến vấn đề kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm dân sự, bao gồm: (1) Đối tượng của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. (2) Về thời hạn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. (3) Về thời hạn kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm dân sự của viện kiểm sát. (4) Về thời hạn kháng cáo, kháng nghị quá hạn. (5) Hậu&...

 • Bài trích


 • - (2016)

 • Bài viết giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực; Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự; Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; Và việc xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Công Bình (1999)

 • Nguyên tắc bảo đảm việc xét xử hai cấp là nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự. Pháp luật tố tụng dân sự các nước đều trực tiếp hoặc gián tiếp quy định nguyên tắc này. Thực hiện nguyên tắc xét xử hai cấp không những đảm bảo khách quan trong xét xử vụ án, nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự mà còn bảo đảm cho các nguyên tắc khác của tố tụng dân sự đư...

 • Tạp chí


 • Trần Anh Tuấn (2005)

 • Mục đích của tố tụng dân sự là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự. Để có thể bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích của đương sự, bảo đảm việc xét xử của toà án được đúng đắn thì pháp luật tố tụng dân sự cần xây dựng một cơ chế tố tụng thích hợp. Để góp phần làm rõ cơ chế tố tụng của Bộ luật dân sự, bài viết đề cập m...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thu Hà (2004)

 • Bài viết đê cập đến một số vấn đề về phiên tòa sơ thẩm: (1) Sự tham gia tố tụng tại phiên tòa của Viện kiểm sát nhân dân.(2) Về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. (3) Về phát biểu của kiểm sát viên. (4) Thời gian nghị án.