Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (1996)

 • Phân tích hai nội dung cơ bản của nguyên tắc suy đoán vô tội. Qua đó thể hiện sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ đảm bảo cho quá trình tố tụng được tiến hành một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ, hạn chế những vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

 • 2014


 • Phạm Xuân Khoa (2014)

 • Qua nghiên cứu và hoạt động thực tiễn chúng tôi thấy rằng, tính độc lập của Kiểm sát viên trong hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập. Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn; những bất cập của Bộ luật tố tụng hình sự về vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên và đề xuất hướng sửa đổi cho phù hợp

 • Sách


 • UNDP (-)

 • Nghiên cứu tìm hiểu việc thực hiện Công ước về Quyền Dân sự và Chính trị về người bào chữa chỉ định tại Việt Nam trong các vụ án mà pháp luật đòi hỏi phải có người bào chữa. Những vấn đề rút ra từ nghiên cứu này sẽ là cơ sở cho Hội Luật Gia Việt Nam có ý kiến đóng góp cho dự thảo BLTTHS sửa đổi.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hải Ninh (2006)

 • Trao đổi một số vấn đề về thủ tục phiên toà giám đốc thẩm hình sự để có sự thống nhất áp dụng trong thủ tục phiên toà giám đốc thẩm.