Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2000


  • Đinh Văn Quế (2000)

  • Electronic Resources; Mô phỏng lại bản án hình sự sơ thẩm số 253 ngày 13/7/1998 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trình bày và đánh giá sự việc Tòa án cấp phúc thẩm trả tự do cho các bị cáo vì họ không đủ tuối chịu trách nhiệm hình sự

  • Tạp chí


  • Đào Lệ Thu (2006)

  • Hiện nay, các tôi phạm về môi trường càng được quan tâm chú ý. Cho dù còn nhiều quan điểm khác nhau về loại tội phạm này tại các quốc gia và các khu vực, một thực tế không thể phủ nhận là chính phủ các nước cũng như các nhà khoa học đang cố gắng phân tích bản chất, đặc điểm và khuynh hướng phát triển của chúng để tìm ra những giải pháp phù hợp- trong đó bao gồm lập pháp hình&...