Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Thị Sơn (1995)

 • Việc quy định người thực hiện tội phạm cũng như các dạng người thực hiện tội phạm trong Bộ luật hình sự là hết sức cần thiết. Những quy định này là cơ sở pháp lý để xác định một người có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không? chịu trách nhiệm với tư cách là người thưc hiện tội phạm hay đồng phạm?

 • 2015


 • Lương Nguyễn Thắng (2015)

 • Đề cập đến những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bao gồm: Về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Về thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2000)

 • Khi xây dựng các cấu thành tội phạm cụ thể tại phần các tội phạm của Bộ luật hình sự, nhà làm luật đã dự liệu và quy định loại và mức hình phạt áp dụng cho các tội phạm đó. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều tình tiết giảm nhẹ so với tội, luật cho phép toà án quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn.

 • Tạp chí


 • Bùi Kiến Quốc (2000)

 • Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự là những tình tiết làm cho mức độ nguy hiểm của trường hợp phạm tội cụ thể của loại tội giảm đi hoặc tăng lên so với trường hợp bình thường và do đó, là căn cứ để giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự đồng thời cũng là một trong bốn căn cứ để toà án cân nhắc khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội.