Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Đinh Thị Mai Phương (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số ý kiến về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, bao gồm: (1) Về phạm vi điều chỉnh. (2) Về cách sử dụng thuật ngữ trong Dự thảo. (3) Về thẩm quyền xét xử của tòa án.

 • Tạp chí


 • Trần Văn Trung (2004)

 • Bài viết đề cập đến thẩm quyền khởi tố các vụ án dân sự của viện kiểm sát nhân dân trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, tập trung vào hai vấn đề chính là có nên quy định thẩm quyền khởi tố vụ án dân sự cho viện kiểm sát không và nếu có thì nên quy định viện kiểm sát có thể khởi tố vụ án dân sự trong trường hợp nào?

 • Tạp chí


 • Trần Phương Thảo (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số ý kiến liên quan đến vấn đề kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm dân sự, bao gồm: (1) Đối tượng của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. (2) Về thời hạn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. (3) Về thời hạn kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm dân sự của viện kiểm sát. (4) Về thời hạn kháng cáo, kháng nghị quá hạn. (5) Hậu&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Công Bình (2008)

 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện hành về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Công Bình (1999)

 • Nguyên tắc bảo đảm việc xét xử hai cấp là nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự. Pháp luật tố tụng dân sự các nước đều trực tiếp hoặc gián tiếp quy định nguyên tắc này. Thực hiện nguyên tắc xét xử hai cấp không những đảm bảo khách quan trong xét xử vụ án, nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự mà còn bảo đảm cho các nguyên tắc khác của tố tụng dân sự đư...

 • Tạp chí


 • Kiều Cao Chung (2000)

 • Để góp phần hoàn thiện quy định về kê biên tài sản, bài viết trao đỏi một số vấn đề như: quyết định kê biên tài sản khi xét xử vụ án hình sự; quyết định kê biên tài sản khi xét xử vụ án dân sự; kê biên tài sản do chấp hành viên áp dụng.