Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Huyên (1999)

 • Phân tích, bình luận một vài căn cứ để quy định giới hạn của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự: Căn cứ vào sự phân định chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát và toà án trong tố tụng hình sự; căn cứ vào nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; căn cứ nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can bị cáo.

 • Tạp chí


 • Kiều Cao Chung (2000)

 • Để góp phần hoàn thiện quy định về kê biên tài sản, bài viết trao đỏi một số vấn đề như: quyết định kê biên tài sản khi xét xử vụ án hình sự; quyết định kê biên tài sản khi xét xử vụ án dân sự; kê biên tài sản do chấp hành viên áp dụng.

 • 1997


 • Đinh Văn Quế (1997)

 • Đình chỉ điều tra là quyết định của cơ quan điều tra chấm dứt một giai đoạn tố tụng hình sự (giai đoạn điều tra) đối với vụ án hoặc đối với một hoặc một số bị can trong vụ án. Đình chỉ điều tra là không tiến hành bất cứ một hành vi nào có tính chất điều tra. Nếu cơ quan điều tra hoặc điều tra viên vẫn có những hoạt động có tính chất điều tra đối với vụ án hoặc người ...

 • 1997


 • Giang Sơn (1997)

 • Trong quá trình điều tra vụ án hình sự, khi có đầy đủ chứng cứ xác định có "tội phạm" và "bị can"; cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ vụ án cùng kết luận điều tra đến Viện kiểm sát và đề nghị truy tố theo điều luật viện dẫn -- Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định "Tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi&#x...

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2001)

 • Việc nắm vững đặc điểm nhân thân bị can là một trong những cơ sở giúp cơ quan điều tra xác định phương hướng điều tra nói chung, các thủ thuật chiến thuật phù hợp cần phải áp dụng để đấu tranh với bị can nói riêng; bên cạnh có cá thông tin về nhân cách của bị can giúp điều tra viên xác định các biện pháp tác động tâm lý đối với bị can trong quá trình điều tra vụ án một c...