Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Sơn (1997)

 • Quyền hạn của toà án cấp phúc thẩm là quyền mà pháp luật quy định khi xét lại những bản án và quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị được quyết định về những vấn đề theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết đúng đắn vụ án hình sự.

 • Bản thông tin


 • Nguyễn Ngọc Chí (2008)

 • Để góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết vụ án hình sự trong điều kiện thực hiện cải cách tư pháp, sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS), tác giả nghiên cứu các quy định của BLTTHS 2003 hiện hành về những nguyên tắc cơ bản để trên cơ sở đó làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản này của BLTTHS.

 • 1997


 • Đinh Văn Quế (1997)

 • Đình chỉ điều tra là quyết định của cơ quan điều tra chấm dứt một giai đoạn tố tụng hình sự (giai đoạn điều tra) đối với vụ án hoặc đối với một hoặc một số bị can trong vụ án. Đình chỉ điều tra là không tiến hành bất cứ một hành vi nào có tính chất điều tra. Nếu cơ quan điều tra hoặc điều tra viên vẫn có những hoạt động có tính chất điều tra đối với vụ án hoặc người ...

 • 1997


 • Giang Sơn (1997)

 • Trong quá trình điều tra vụ án hình sự, khi có đầy đủ chứng cứ xác định có "tội phạm" và "bị can"; cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ vụ án cùng kết luận điều tra đến Viện kiểm sát và đề nghị truy tố theo điều luật viện dẫn -- Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định "Tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi&#x...

 • 2009


 • Hoàng Mạnh Hùng (2009)

 • Hoạt động tố tụng hình sự nói chung và các vụ án hình sự nói riêng ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta, đã kiềm chế tình hình gia tăng tội phạm. Tuy nhiên, hoạt động xét xử trong tố tụng hình sự Việt Nam còn bộc lộ nhiều yếu kém, vẫn còn tình trạng bỏ lọt tội phạm, xử ...