Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1993


 • Nguyễn Trung Tín (1993)

 • Sự phát triển tư pháp quốc tế của Việt Nam thực sự có chỉ từ khi nước ta thực hiện chính sách ngoại giao mở rộng. Một số vấn đề pháp luật xung đột của tư pháp quốc tế đã được giải quyết trong pháp luật nước ta mặc dù chưa đầy đủ và đồng thời. Điều này thể hiện rõ trong các lĩnh vực: Quyền sở hữu -- Hợp đồng về thương mại, đấu thầu, giao thông và họat động bảo hiểm kinh d...

 • -


 • Ngô Quốc Chiến (2014)

 • So sánh một số quy định chung của tư pháp quốc tế Bỉ với các quy định chung của tư pháp quốc tế Việt Nam. Trình bày một số chủ kiến đánh giá và đưa ra một số kiến nghị sửa đổi quy định tư pháp quốc tế Việt Nam trong các văn bản pháp luật khác nhau

 • -


 • Dương Thị Diệu Hiền (2014)

 • Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự là một giai đoạn độc lập trong tố tình hình sự Việt Nam. Trong đó, kháng cáo hoặc kháng nghị chính là cơ sở pháp lý làm phát sinh thủ tục phúc thẩm và việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị này được thực hiện tại phiên tòa phúc thẩm. Bài viết chỉ đề cập hai vấn đề trong giai đoạn phúc thẩm, đó là thời hạn kháng cáo, kháng nghị và thủ tục tại phiê...

 • 1995


 • Nguyễn Trung Tín (1995)

 • Tư pháp quốc tế chỉ thực sự phát triển khi có các quan hệ dân sự có nhân tố nước ngoài phát triển (đặc biệt là quan hệ thương mại) và có sự phát triển của khoa học về tư pháp quốc tế. Điều này được thể hiện rõ trong sự hình thành và phát triển tư pháp quốc tế ở Italia- xử sở đầu tiên của sự phát triển tư pháp quốc tế trên thế giới.