Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Trần Anh Tuấn (2005)

  • Mục đích của tố tụng dân sự là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự. Để có thể bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích của đương sự, bảo đảm việc xét xử của toà án được đúng đắn thì pháp luật tố tụng dân sự cần xây dựng một cơ chế tố tụng thích hợp. Để góp phần làm rõ cơ chế tố tụng của Bộ luật dân sự, bài viết đề cập m...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Thu Hà (2004)

  • Bài viết đê cập đến một số vấn đề về phiên tòa sơ thẩm: (1) Sự tham gia tố tụng tại phiên tòa của Viện kiểm sát nhân dân.(2) Về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. (3) Về phát biểu của kiểm sát viên. (4) Thời gian nghị án.