Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (2004)

 • Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là những chủ thể chủ yếu của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Bài viết đề cập đến một số ý kiến trao đổi về cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

 • Tạp chí


 • Phan Thanh Mai (2000)

 • Phúc thẩm là giai đoạn quan trọng trong tố tụng hình sự. Một trong những vấn đề cần được quan tâm khi nghiên cứu thủ tục phúc thẩm là tính chất của phúc thẩm. Tính chất của phúc thẩm quyết định những vấn đề khác như phạm vi xét xử phúc thẩm, trình tự phiên toà phúc thẩm...Đồng thời nó cũng là một trong những điểm khác biệt để phân biệt thủ tục phúc thẩm và giám đốc thẩm.

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Sơn (2004)

 • Bài viến đề cập đến vấn đề hực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của viện kiểm sát, bao gồm: (1) Khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự. (2) Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự. (3) Mối quan hệ giữa thực hành qu...

 • Tạp chí


 • Kiều Cao Chung (2000)

 • Để góp phần hoàn thiện quy định về kê biên tài sản, bài viết trao đỏi một số vấn đề như: quyết định kê biên tài sản khi xét xử vụ án hình sự; quyết định kê biên tài sản khi xét xử vụ án dân sự; kê biên tài sản do chấp hành viên áp dụng.