Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2010


 • Authors: Hồ Thế Hòe (2010)

 • Tình trạng hình sự hóa vi phạm pháp luật kinh tế, dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng là một trong những vấn đề có tính thời sự, nóng bỏng, bức xúc trong đời sống xã hội. Ngày 31/3/1998, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 16/TTg về việc tìm kiếm các giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự, kinh tế, chống oan, sai và bảo vệ hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

 • 2010


 • Authors: Nguyễn Quý Công (2010)

 • Sơ lược về lịch sử chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân -- Trách nhiệm hình sự của pháp nhân-cái nhìn tham chiếu từ pháp luật thực định nước ngoài -- Khoa học Luật hình sự Việt Nam với vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân -- Kiến nghị dưới góc độ lập pháp -- Thay cho lời kết.

 • 2010


 • Authors: Phạm Văn Tỉnh (2010)

 • Bài viết này đề cập đến một số khái niệm và phương pháp mới, những cái tạo thêm cơ sở để nhìn nhận, đánh giá và hoàn thiện Bộ Luật hình sự, đặc biệt là phần các tội phạm. Vì là khái niệm mới nên cái vỏ của nó, tức là tên gọi hay thuật ngữ để chỉ khái niệm đó có thể còn chưa chuẩn, còn có thể phải thay đổi cho phù hợp hơn. Nhưng về nội dung của nó thì bao gồm hai nội dung sau: Mức phạt tương thích -- Cơ cấu dữ liệu của tình hình tội phạm hay phương pháp lượng hóa phần các tội phạm của Bộ Luật hình sự bằng mức phạt tương thích.

 • 2010


 • Authors: Cao Việt Thăng (2010)

 • Nhận thức về vai trò của Hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử: Một số vấn đề lý luận về sự tham gia của Hội thẩm nhân dân trong phiên tòa xét xử sơ thẩm; Nên hiểu thế nào cho đúng về vai trò của các Hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử -- Một số vấn đề đặt ra đối với chế định hội thẩm nhân dân ở nước ta hiện nay: Về trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân; Hệ lụy xã hội khi áp dụng không đúng tinh thần của Hội thẩm nhân dân vào quá trình xét xử.