Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2019)

  • Trình bày về bảo hộ quyền SHTT, thực tiễn phức tạp khi giải quyết các tranh chấp SHTT và xu thế hội nhập quốc tế về bảo vệ quyền SHTT, qua đó đề xuất việc thành lập Tòa án chuyên trách trong hệ thống TAND nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền SHTT cho các cá nhân và tổ chức.