Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Phạm Hữu Nghị (2004)

 • Electronic Resources; Quyền công dân và sự tôn trọng, bảo vệ quyền công dân -- Hoạt động tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân: Hoạt động tư pháp là hoạt động thường được tiến hành khi các quyền, lợi ích của công dân bị xân hại hoặc có tranh chấp và hoạt động có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; tôn trọng và bảo vệ quyền l...

 • 2005


 • Nguyễn Văn Quyền (2005)

 • Cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Đảng và Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo… Nhu cầu xây dựng và thực hiện Chiến lược cải cách tư pháo năm 2020 là rất cần thiết và cấp bạch nhằm đổi mới toàn diện, cơ bản, bền vững nền tư pháp nước nhà, bảo đảm có những nội dung, bước đi phù&#...

 • 2005


 • Đào Trí Úc (2005)

 • Khái niệm oan và sai trong tư pháp hình sự: Oan là gì: Đó là khi một người bị truy tố, xét xử vì hành vi do người khác gây ra. Như vậy, sử kiện phạm tội thì có nhưng truy tố xét xử nhầm người. Oan, trong trường hợp này, đồng nghĩa với truy tố, xét xử nhầm; đó là khi một người bị truy tố, xét xử bởi hành vi không những không do mình gây ra mà trên thực tế không có hà...

 • 2006


 • Dương Thị Thanh Mai (2006)

 • Năm 2006 là năm đầu tiên xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình triển khai Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Mặc dù từ năm 2002 đến nay, theo Nghị quyết số 08 và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi cơ quan tư pháp đều đã được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ cho thời kỳ khởi động của cải cách tư pháp nhưng đến lúc này, chúng ta mới cảm nhận ngày một rõ hơ...