Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Thị Sơn (2003)

 • Luật hình sự Việt Nam quy định về tội phạm có dấu hiệu "có tổ chức" xuất phát từ yêu cầu đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm. Điều này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề, từ đó đưa ra kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về các tội phạm có dấu hiệu "có tổ chức".

 • Tạp chí


 • Nguyễn Ngọc Hoà (2003)

 • Trong thực tiễn áp dụng luật hình sự có thể xảy ra trường hợp hành vi của chủ thể nhất định thoả mãn nhiều điều luật khác nhau quy định về cấu thành tội phạm, quy định về tình tiết định khung hoặc quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trường hợp này coi là trường hợp "phạm nhiều luật" trong Bộ luật hình sự.

 • 2006


 • Phạm Văn Tỉnh (2006)

 • Bài viết này đề cập đến tình hình tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong thực tế ở nước ta theo các khía cạnh sau: Về mặt thời gian, việc nghiên cứu được tiến hành thwo hai thời kỳ, thời kỳ BLHS 1985, kéo dài từ năm 1986-1999 và thời kỳ BLHS 1999 được bắt đầu từ năm 2000; Về mặt cơ cấu, việc nghiên cứu được thục hiện ở ba mức độ: tổng quan; nhóm và mức độ hành vi phạm tội; Về...

 • 1999


 • Đào Trí Úc (1999)

 • Electronic Resources; Tìm hiểu về khái niệm kiểm soát tội phạm. Nghiên cứu những đặc điểm của một số loại tội phạm trong điều kiện mới hiện nay và nhu cầu mới về việc kiểm soát các loại tội đó: tội phạm kinh tế, tội phạm có tính chất bạo lực, tội phạm có tổ chức, các tội xâm phạm an toàn môi trường, tội phạm nông thôn. Trình bày những vấn đề đặt ra đối với nhu cầu kiểm soát tội phạm