Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Lê Cảm (2008)

 • Sự hình thành các quy phạm phần chung pháp luật hình sự chưa phapr điển hóa ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong thời kỳ thứ nhất-10 năm từ sau cách mạng tháng tám đến khi cấm hoàn toàn áp dụng các đạo luật hình sự cũ (1945-4955). Sự phát triển của các quy phạm phần chung pháp luật hình sự chưa phát điển hóa trong thời kỳ thứ hai- 30 năm tiếp theo từ sau khi cấm hoàn toàn việc&#...

 • 2009


 • Hoàng Mạnh Hùng (2009)

 • Hoạt động tố tụng hình sự nói chung và các vụ án hình sự nói riêng ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta, đã kiềm chế tình hình gia tăng tội phạm. Tuy nhiên, hoạt động xét xử trong tố tụng hình sự Việt Nam còn bộc lộ nhiều yếu kém, vẫn còn tình trạng bỏ lọt tội phạm, xử ...

 • 2010


 • Lê Thị Sơn (2010)

 • Sự ra đời của Quốc triều hình luật thực sự là sự kiện có giá trị đặc biệt trong lịch sử thể chế và củng cố pháp chế thời nhà Lê. Nếu xét về mặt kỹ thuật lập pháp hình sự thì tuy được ban hành cách đây khoảng hơn 500 năm, Bộ luật này đã mang nhiều đặc điểm của Bộ luật hình sự hiện đại. Về cấu trúc, Bộ luật cũng gồm hai phần: Phần chung và phần các tội phạm. Các quy đ...

 • 2010


 • Lương Văn Tuấn (2010)

 • Quốc triều hình luật với vấn đề quan chế và hoạt động công vụ: Chế độ tuyển dụng quan lại thời Lê sơ; Quy định về nghĩa vụ của quan lại; Quy định về hành vi bị cấm của quan lại; Chính sách khuyến khích quan lại; Quy định các chức danh quan lại, hệ thống phẩm hàm, mức biên chế, tiền lương cho quan lại và các quy định khác -- Giá trị đương đại về quan chế của Quốc triều hình lu...

 • 2010


 • Hồ Thế Hòe (2010)

 • Tình trạng hình sự hóa vi phạm pháp luật kinh tế, dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng là một trong những vấn đề có tính thời sự, nóng bỏng, bức xúc trong đời sống xã hội. Ngày 31/3/1998, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 16/TTg về việc tìm kiếm các giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự, kinh tế, chống oan, sai và bảo vệ hoạt động kinh doanh của người dân&#...