Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2010


 • Nguyễn Quý Công (2010)

 • Sơ lược về lịch sử chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân -- Trách nhiệm hình sự của pháp nhân-cái nhìn tham chiếu từ pháp luật thực định nước ngoài -- Khoa học Luật hình sự Việt Nam với vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân -- Kiến nghị dưới góc độ lập pháp -- Thay cho lời kết.

 • -


 • Nguyễn Quý Khuyến (2010)

 • Vấn đề duy trì hay bãi bỏ hình phạt tử hình từ lâu đã trở thành đề tài hấp dẫn trong khoa học hình sự. Xu hướng xóa bỏ hình phạt tử hình là một trong những xu hướng lớn trong luật hình sự của các nước. Tạp quán quốc tế được định nghĩa là tình trạng chung, thống nhất trong hoạt động mà nhà nước phải tuân theo do ý thức về nghĩa vụ pháp lý. Xu hướng xóa bỏ hoàn toàn hình p...

 • 2005


 • Đào Trí Úc (2005)

 • Khái niệm oan và sai trong tư pháp hình sự: Oan là gì: Đó là khi một người bị truy tố, xét xử vì hành vi do người khác gây ra. Như vậy, sử kiện phạm tội thì có nhưng truy tố xét xử nhầm người. Oan, trong trường hợp này, đồng nghĩa với truy tố, xét xử nhầm; đó là khi một người bị truy tố, xét xử bởi hành vi không những không do mình gây ra mà trên thực tế không có hà...

 • 1999


 • Nguyễn Mai Bộ (1999)

 • Nghiên cứu thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự. Trình bày và phân tích một số quan điểm về thời điểm kết thúc hoạt động của người bào chữa trong vụ án