Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2007


 • Trịnh Tiến Việt (2007)

 • Khái niệm miễn trách nhiệm hình sự. Phân biện miễn trách nhiệm hình sự với truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt và không phải chịu (loại trừ) trách nhiệm hình sự. Nghiên cứu so sánh về miễn trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giới

 • 2007


 • Trịnh Quốc Toản (2007)

 • Vài nét về sự phát triển của hình phạt. Vai trò, nội dung, điều kiện của hình phạt tước một số quyền công dân. Nghiên cứu so sánh với luật Hình sự một số nước. Tình hình áp dụng hình phạt tịch thu tài sản của tòa án nhân dân ở một số địa phương. Nhận xét và kiến nghị

 • 2014


 • Nguyễn Thị Lan (2014)

 • Cùng với việc triển khai và thực hiện kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tố cao (Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự) về đấu tranh phòng, chống các tội phạm xuyên quốc gia, các tội phạm liên quan đến người nước ngoài và tội phạm do người Việt Nam thực hiện ở nước ngoài, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp của th...

 • 2014


 • Đặng Duy Hưng (2014)

 • Thông qua hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai được giải quyết dứt điểm, đảm bảo có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng người, đúng tội. Bài viết trình bày một số kết quả đạt được trong 6 năm qua (2008-2014), trong tổng số án Viện kiểm sát nhân dân thụ lý. Bên cạnh đó trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực...