Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1997


  • Nguyễn Văn Huyên (1997)

  • Căn cứ vào tính nghiêm trọng, phức tạp của tội phạm -- Căn cứ vào cách tổ chức hệ thống cơ quan Nhà nước nói chung, các cơ quan tư pháp nói riêng, vào thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng -- Căn cứ vào trình độ chuyên môn cảu thẩm phán, Hội thẩm nhân dân nói riêng và người tiến hành tố tụng nói chung -- Căn cứ vào mối liên hệ giữa thẩm quyền ...

  • -


  • Lê Văn Sua (2014)

  • Trình bày 4 lý do làm căn cứ cho quan điểm của tác giả: Lương Thị N. phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: căn cứ vào quy định của điều 139 Bộ luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, việc giao nhận tài sản là kết quả của hành vi gian dối, hậu quả của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thiệt hại về tài sản…

  • -


  • Nguyễn Khắc Phú (2014)

  • Trình bày tình tiết vụ án Trần Tố L và phân tích các cơ sở pháp lý cho 2 quan điểm về xác định tội danh của Trần Tố L: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản