Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Hoàng Hải Yến (2014)

  • Từ trước tới nay, pháp luật hình sự nước ta luôn coi chủ thể của tội phạm là thể nhân (cá nhân, con người) mà không thể là pháp nhân. Tuy nhiên cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây và sự biến đổi không ngừng của tình hình chính trị xã hội, kéo theo sự xuất hiện ngày càng nhiều những hành vi có dấu hiệu của tội phạm, được thực hiện thông qua hoạt động ...

  • Luận án


  • Hà Lệ Thủy;  Advisor:Phạm Mạnh Hùng, Hoàng Văn Hùng (2020)

  • Luận án phân tích được quá trình hình thành và phát triển của chế định các biện pháp tư pháp, khái quát và phân tích pháp luật hình sự một số nước trên thế giới quy định về biện pháp này để có cái nhìn so sánh, đối chiếu, qua đó tiếp thu một cách có chọn lọc. Luận án đã đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng hiệu quả áp dụ...