Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Hà Lệ Thủy (2021-02)

  • Bài viết trình bày những quy định mới, sửa đổi về biện pháp bắt buộc chữa bệnh và thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Luật thi hành án hình sự 2019. Đồng thời nêu thực tiễn áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng và kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp này.