Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Văn Hiển (2010)

  • Tranh tụng hội tụ đủ các yếu tố của một nguyên tắc cơ bản trong TTHS. Cũng giống như các nguyên tắc cơ bản khác của TTHS, nguyên tắc tranh tụng cũng hàm chứa các đặc điểm cơ bản: là quy luật của nhận thức, tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của các nhà làm luật, có tính chi phối hoặc là tất cả các giai đoạn hoặc là ít cũng là một giai đoạn trong TTHS...

  • 1998


  • Nguyễn Đức Mai (1998)

  • Án lệ xuất hiện từ thời La Mã cổ đại (vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên) do đòi hỏi cần có sự điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với những biến đổi ngày càng đa dạng, phong phú của các quan hệ kinh tế xã hội thời bấy giờ. Đó là các sắc dụ, các phán quyết của các quan, đặc biệt là các quan tòa. Sau này án lệ được nhiều nước thừa nhận, đặc biệt ở Anh và các nước...

  • -


  • Nguyễn Hải Ninh (2008)

  • Quan niệm về tư pháp và vị trí của quyền tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước. Mục đích, cách thức và nội dung cải cách tư pháp. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tòa án. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan tư pháp có liên quan