Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1999


 • Nguyễn Ngọc Chí (1999)

 • Tổng quan về chế định trách nhiệm hình sự. Nghiên cứu tình tiết bắt người phạm tội. Tìm hiểu về chấp hành chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên. Nhận định rủi ro trong nghiên cứu khoa học, trong sản xuất

 • 1999


 • Đoàn Thái Sơn (1999)

 • Trình bày về tội vi phạm quy định về cho vay tín dụng tại điều 183 trong Dự án Bộ luật hình sự sửa đổi. Tìm hiểu và nghiên cứu tội huy động vốn quá mức quy định trong hoạt động ngân hàng

 • 1999


 • Trần Quang Tiệp (1999)

 • Electronic Resources; Tổng quan về lỗi trong Luật Hình sự: khái niệm, đặc trưng. Trong lý luận hình sự, lỗi được hiểu là thái độ tâm lý của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội mà người đó thực hiện và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra thể hiện dưới dạng cố ý và vô ý. Tiến hành so sánh với lỗi cố ý và lỗi vô ý có. Trình bày những bất cập cần. Trình bày những...

 • 1999


 • Nguyễn Văn Hộ (1999)

 • Electronic Resources; Tâm lý sợ đối tượng trả thù hoặc không tin tưởng vào các cơ quan bảo vệ pháp luật có thể bắt giữ, xử lý được đối tượng nên không tố giác tội phạm - Tâm lý mất cảnh giác, dễ tin trong thuê người giúp việc, người làm công, hoặc khi tham gia vào ‘’các phi vụ ” mua bán đồ cổ, đồ thờ cúng, tài sản quý đã tạo điều kiện cho đối tượng gây án - Đối tượng lợi dụng...

 • 2007


 • Nguyễn Văn Nam (2007)

 • Khái quát chung về nguồn luật án lệ trong hệ thống pháp luật nước Anh. Trình bày vị trí nguồn luật án lệ trong hệ thống pháp luật nước Anh. Nêu một số đặc điểm về nguồn luật án lệ. Phân tích những liên hệ đến quan điểm về nguồn luật án lệ ở Việt Nam