Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2007


  • Phạm Văn Beo (2007)

  • Trong số các hình thức thi hành hình phạt tử hình đang được áp dụng trên thế giới hiện nay, thỏa mãn mục đích nhân đạo, tiện lợi và tránh gây sốc tâm lý cho người thi hành án tử hình là xử bắn, tiêm thuốc độc, ngồi ghế điện, phòng hơi ngạt, treo cổ. Trong số đó, tử hình bằng tiêm thuốc độc được nhiều quốc gia quan tâm vì những ưu điểm của nó

  • 2007


  • Trần Văn Độ (2007)

  • Quan niệm về nguyên tắc hai cấp xét xử: nguyên tắc hai cấp xét xử trong các hệ thống pháp luật; nguyên tắc hai cấp xét xử theo pháp luật Việt Nam. Nguyên tắc hai cấp xét xử và tổ chức của tòa án: tổ chức của tòa án trong các hệ thống pháp luật để thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử; tổ chức của tòa án nước ta trong các giai đoạn khác nhau; Hoàn thiện tổ chức Tòa án các c...

  • 2007


  • Phan Đăng Nhật (2007)

  • Giới thiệu tòa án phong tục của tỉnh Kontum: về tên gọi; lý do ra đời; thành phần xét sử và luật được sử dụng; mối quan hệ giữa các điều luật của tòa án phong tục với luật tục; Về tai nạn; Chế tài và kết luận chỉ ra rằng tòa án phong tục đã cho ta một kiểu cách hợp lý về việc tiếp thu luật tục mà chúng ta cần phải tìm hiểu và nghiên cứu cẩn thận