Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2007


  • Trịnh Minh Tân (2007)

  • Tính độc lập của kiểm sát viên là quyền chủ động tiến hành các hoạt động tác nghiệp nằm trong khuôn khổ quy định của pháp luật về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của kiểm sát viên trong các giai đoạn của tố tụng hình sự.

  • 2007


  • Nguyễn Thanh Mai (2007)

  • Thành phần khám nghiệm hiện trường gồm có: điều tra viên, kiểm sát viên, người chứng kiến, có thể cho bị can, người bị hại, người làm chứng và mời nhà chuyên môn tham dự việc khám nghiệm. Như vậy nên gọi là hội đồng khám nghiệm theo BLTTHS nên có quy định để thống nhất cách gọi chính xác. Việc quy định này sẽ đảm bảo tính hợp pháp của việc thành lập hội đồng, quyết định thành lập hội&...

  • Bài trích


  • Lê Trọng Dũng (2020-10-10)

  • Xác định quyền đòi nợ làm tài sản thế chấp là vấn đề quan trọng được đặt ra trong quá trình xác lập, thực hiện biện pháp thế chấp quyền đòi nợ. Giải quyết vấn đề này sẽ có tác dụng tạo thuận lợi cho các bên khi tham gia xác lập, thực hiện biện pháp thế chấp quyền đòi nợ, qua đó hạn chế được các rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. Bài viết đã nêu ra ...