Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Khamphanh Sophabmixay;  Advisor:Lương Thanh Cường; Nguyễn Thị Thu Hà (2018)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng thẩm phán tòa án nhân dân nói chung và ở Lào nói riêng. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng thẩm phán tòa án nhân dân nước CHDCND Lào, từ đó rút ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Đề xuất, khuyến nghị giải pháp nâng cao chất lượng thẩm phán tòa án nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hiện nay.

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Đăng Thanh (2018)

 • Giải quyết tranh chấp hành chính thông qua con đường Tòa án nhân dân đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tích cực bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân. Tuy nhiên, trong thực tiễn giải quyết của Tòa án nhân dân các cấp vẫn còn tồn tại một số thiếu sót cần phải được kịp thời khắc phục. Trong bài viết này, tác giả xin được nêu và bình luận pháp lý&#x...

 • Bài trích


 • Đinh Thanh Phương (2019)

 • Bài viết đề cập một số điểm mới về Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013, các nguyên tắc tổ chức Tòa án nhân dân. Các Tòa án nhân dân phải được tổ chức để đảm bảo sự độc lập và theo thẩm quyền xét xử chứ không theo đơn vị hành chính như trước đây. Từ đó đưa ra kiến nghị về quy định nguyên tắc tổ chức tòa án nhân dân

 • Báo cáo


 • Bộ Tư pháp, UNDP Việt Nam (2014)

 • Báo cáo cung cấp thông tin và làm rõ một số vấn đề được phản ánh từ thực tiễn, Dự án 00058492 “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” giữa Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) hỗ trợ thực hiện Nghiên cứu về ý kiến của Thẩm phán đối với vấn đề quản lý toà án và sự độc lập của toà án.

 • Bài trích


 • Đinh Thanh Phương (2019-01)

 • Một trong những điểm mới rất có ý nghĩa là Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã và nền đặt ra nguyên tắc mang tính chất căn bản và nền tảng cho việc tổ chức Tòa án nhân dân. Theo nguyên tắc này, các Tòa án nhân dân phải được tổ chức để đảm bảo sự độc lập và theo thẩm quyền xét xử chứ không theo đơn vị hành chính như đây. Tuy nhiên, nguyên tắc này cần phải được ...