Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Thu (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về những điểm mới cơ bản trong thủ tục giải quyết các vụ án lao động theo Bộ luật tố tụng dân sự, bao gồm: (1) Về thẩm quyền giải quyết các vụ án lao động của Tòa án nhân dân. (2) Về thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm.(3) Về thời hiệu khởi kiện vụ án lao động. (4) Về quyền khởi tố vụ án lao động của viện kiểm sát nhân dân. (5) Về&#x...

 • Tạp chí


 • ThS. Bùi Thị Mừng (2004)

 • Bài viết đưa ra một số ý kiến xung quanh vấn đề xem xét nguyện vọng của con để giải quyết việc giao con cho ai nuôi trong các vụ án ly hôn, nhằm khắc phục những vướng mắc để quy định về việc xem xét nguyện vọng của con được vận dụng một cách có hiệu quả vào việc giải quyết vấn đề giao con cho ai nuôi, đảm bảo tốt các quyền lợi cho con chưa thành niên, khi cha mẹ ly hôn.<...

 • 1999


 • Lê Thu Hà (1999)

 • Xác định thẩm quyền xét xử về dân sự của Tòa án từ việc phân định giới hạn thẩm quyền giữa tòa dân sự và các tòa chuyên trách khác trong hệ thống Tòa án nhân dân. Thống kê các công việc mà các vụ án dân sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân theo Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự qui định. Nghiên cứu sự phân định thẩm quyền giữa tòa dân sự với tòa...

 • 2014


 • Tòa án nhân dân tối cao (2014)

 • Lý giải sự cần thiết ban hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Trình bày quan điểm chỉ đạo và các yêu cầu của việc soạn thảo dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Tìm hiểu về bố cục của Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Phân tích một số nội dung cơ bản của Luật tổ chức Tòa án nhân dân