Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2011


  • Nguyễn Minh Sử (2011)

  • Đưa ra một số ý kiến, kiến nghị đổi mới tổ chức hệ thống tòa án ở Việt Nam: về tổ chức hệ thống tòa án nhân dân; về tên gọi của tòa án cấp thứ nhất; về mô hình thống nhất cơ cấu bộ máy tổ chức và biên chế của tòa án nhân dân khu vực; về thẩm quyền chung của tòa án nhân dân các cấp; hướng dẫn pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thẩm phán và&#...

  • Bài trích


  • Hoàng Ngọc Anh (2020-11)

  • Thi hành án là khâu cuối cùng của quá trình tố tụng, nhằm đảm bảo việc hiện thực hóa các phán quyết của Tòa án vào thực tiễn. Trong bài viết, tác giả tập trung phân tích các quy định tại Điều 380 BLHS năm 2015, từ đó, đưa ra những nhận định, đánh giá về những vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật.

  • Bài trích


  • Lê Trọng An (2021-02-18)

  • Bài viết trình bày vấn đề xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trước thực trạng còn tồn tại những hạn chế, bất cập trong hoạt động áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình sự, tình trạng áp dụng pháp luật chưa đúng, việc ban hành bản án hình sự, quyết định xét xử còn sai sót, xác định sai người tham gia tố ...