Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • - (2016)

  • Bài viết giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực; Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự; Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; Và việc xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự.

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Bích, Chế Mỹ Phương Đài (2016)

  • Bài viết bàn về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ việc giới thiệu chung về Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; cũng như giới thiệu về những điểm mới đáng lưu ý của luật; đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn luật này.

  • -


  • Mai Thanh Hiếu (2006)

  • Bổ sung thẩm quyền là một trong những nguyên tắc quan trọng của Quy chế Rome, đặt cơ sở cho toàn bộ cấu trúc hoạt động của tòa án hình sự quốc tế. Nguyên tắc bổ sung nhấn mạnh vai trò của tòa án quốc gia. Tòa án hình sự quốc tế chỉ thực hiện thẩm quyền trong những trường hợp đặc biệt, khi tòa án quốc gia không muốn hoặc không có khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự người ph...