Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Ánh Vân (2007)

  • Bàn về một số khía cạnh nổi cộm trong cải cách tư pháp ở Anh trong vài thập kỷ qua và rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Những bài học này có liên quan đến việc thành lập cơ quan công tố độc lập, tới sự độc lập của toà án, cuối cùng là thống nhất quản lý công tác thoi hành án ở Việt Nam.

  • Tạp chí


  • Nguyễn Tất Viễn (2017-03-29)

  • Các cơ quan tư pháp có nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo trật tự pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo đảm cho hoạt động bình thường của xã hội. Do vậy việc bảo đảm hoạt động bình thường cho cơ quan tư pháp là yêu cầu cấp thiết và vô cùng thiết thực trong giai đoạn hiện nay.