Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Phan Công Luận (2006)

 • Bàn luận một vài ý kiến xung quanh vấn đề uy tín của người thẩm phán. Nâng cao uy tín của người thẩm phán góp phần tạo niềm tin của cộng đồng dân cư vào sự nghiêm minh của pháp luật để không một kể phạm tội nào không bị trừng trị và không một người dân vô tội nào bị xử oan sai.

 • Bài trích


 • Phạm Văn Tài, Lê Văn Minh (2020-04)

 • Trong Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, bổ trợ tư pháp là lĩnh vực có vị trí quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả cùa hoạt động tư pháp (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án). Về lý luận và thực tiễn, bổ trợ tư pháp được nhìn nhận là hoạt động không thể thiếu trong việc bảo đảm công lý, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo tinh thần Hiến ph...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Đoan (2020-01)

 • Tài liệu đề cập đến nội dung mở rộng hơn nữa thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với các quan hệ xã hội; củng cố vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống các cơ quan tiến hành hoạt động tư pháp; đổi mới các trình tự, thủ tục trong hoạt động tư pháp và quy định lại nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm nhân dân trong xét xử.

 • Bài trích


 • Đào Trí Úc (2020-05)

 • Nội dung bài viết phân tích và làm rõ vấn đề ở cả góc độ lý luận và thực tiễn. Tư tưởng đề cao các giá trị công bằng, công lý, quyền con người trong các hoạt động tư pháp; chiến lược cải cách tư pháp và các giả trị cốt lõi của tư pháp; những vấn đề đặt ra đối với cải cách tư pháp tiếp theo.

 • Bài trích


 • Trần Đình Thắng (2020-09)

 • Biện pháp tư pháp là một chế định quan trọng của luật hình sự, có vai trò không thể phủ nhận trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về khái niệm, đặc điểm; phân tích một số vướng mắc, bất cập của thực tiễn áp dụng các biện pháp tư pháp trong lĩnh vực tố tụng hình sự và đề xuất biện pháp khắc p...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Tuấn (2020-11)

 • Bộ luật Hình sự năm 2015 có nhiều điểm mới, tiến bộ về bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bình đẳng giữa các dân tộc,... Tuy nhiên, Bộ luật cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn thi hành. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung phân tích các quy định về các biện pháp tư pháp&#...

 • Bài trích


 • Võ Khánh Linh (2020)

 • Bài viết phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến cải cách tư pháp ở nước ta; luận giải mục tiêu, quan điểm, định hướng, nội dung tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp trong thời gian tới đế góp phần phục vụ sự nghiệp phát triến đất nước.

 • Bài trích


 • Phạm Thị Yến (2020-10-23)

 • Bài viết chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật Hình sự năm 2015 để giải quyết các vụ án tạm đình chỉ do người phạm tội đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Từ đó, bài viết đưa ra các kiến nghị nhằm ấn định thời gian bắt buộc chữa bệnh và sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp ...