Phân quyền - Vấn đề xã hội : [2121]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2121
  • item.jpg
  • Bài trích


  • Nông Chính Hoa (2015-12)

  • Bài viết sử dụng số liệu báo cáo của Tổng cục thống kê về lao động việc làm trong những năm gần đây để đánh giá về lao động trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc cho phát triển kinh tế địa phương. Lực lượng lao động trong khu vực thuộc lớp dân số trẻ nên còn thiếu nhiều kỹ năng quan trong cho công việc và số người thất nghiệp, thiếu việc làm còn nhiều. Điều này cho thấy cung&#x...

  • item.jpg
  • Bài trích


  • Mai Văn Nam, Âu Vi Đức (2009-05)

  • Bài viết tập trung nghiên cứu hiệu quả của đồng vốn vay trên các mặt xã hội và kinh tế đối với hộ nông dân nghèo. Từ đó, gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2121