Phân quyền - Vấn đề xã hội : [1485]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1485
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Nhâm (2018-01)

 • Thông tin xấu, độc trên mạng xã hội gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc. Do vậy, cần nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, vạch trần những thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu...

 • TVQH_Báo cáo tổng quan đánh giá tác động của đại dịch Covid-19_VNCLP.pdf.jpg
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2021-07)

 • Nội dung báo cáo tổng hợp, phân tích các tác động của đại dịch Covid-19 ở phạm vi toàn cầu cũng như ở Việt Nam dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam.

 • LH9.19.Quyen kinh te_phu nu_binh dang gioi_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Hiền (2019-09)

 • Để bình đẳng giới được toàn diện thì việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ là cần thiết, đảm bảo cơ hội thực sự bình đẳng cho tất cả phụ nữ. việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ có tác động trong phát triển kinh tế đất nước. Xuất phát từ khung lý thuyết, các điều kiện về phát triển kinh tế phụ nữ cần được nhà nước quan tâm và đầu tư thích hợp. Bài viết khái quát điều kiện th...

 • LH9.19.Nghi dinh_chinh phu_Luat nha o_quyen ve cho o nha o.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Mai (2019-09)

 • Trong nhà nước pháp quyền, kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ thông qua cơ chế ủy quyền lập pháp là một tất yếu nhằm đáp ứng các yêu cầu đối với hệ thống pháp luật. Để bảo đảm quyền về chỗ ở, nhà ở, việc kiểm soát các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật nhà ở là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở khái niệm, nội dung quyền về chỗ ở, nhà ở; những vấ...

 • TVQH_Suy dinh dưỡng dai dẳng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Việt Nam_NHTG.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Nkosinathi V. N. Mbuya, Stephen J. Atwood, Huỳnh Nam Phương (2019-11-22)

 • Suy dinh dưỡng là một thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam. Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở mức cao và diễn ra dai dẳng, đặc biệt với các dân tộc thiểu số, vốn chiếm 14% trong 96,2 triệu người tại Việt Nam, ảnh hưởng đáng kể đến tiềm năng tăng trưởng kinh tế và phát triển nguồn nhân lực. Báo cáo nêu ra tình hình dinh dưỡng trong cộng đồng dân&#x...

 • TVQH_Tầm nhìn hệ thống an sinh xã hội Việt Nam đến năm 2030_NHTG.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng Thế giới (2021-07)

 • Tài liệu phác thảo tầm nhìn dài hạn về hệ thống An sinh xã hội (ASXH) ở Việt Nam. Tài liệu tổng hợp các dòng chính sách ASXH và các cơ chế phối hợp, tổ chức vận hành hệ thống khác nhau xuyên suốt ba trụ cột của hệ thống ASXH: Bảo hiểm xã hội; Trợ giúp xã hội và chăm sóc xã hội; và các chương trình thị trường lao động tích cực.

 • LA_CamAnhTuan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Cầm Anh Tuấn;  Advisor:Đỗ Thị Hải Hà (2021)

 • Tình trạng thiếu đất ở/nhà ở vùng DTTS khu vực Tây Bắc, bên cạnh các nguyên nhân truyền thống như đất xấu; thiên tai bão lụt, sạt lở đất diễn ra với tần suất lớn; tỷ lệ sinh cao thì tỷ lệ tách hộ cao cũng là một trong những nguyên nhân đáng kể. Tình trạng tách hộ bởi tảo hôn, hoặc lợi dụng chính sách để được nhận hỗ trợ đã dẫn đến tăng tỷ lệ các hộ nghèo, thiếu đất ở, nh...

 • TC2.10.20.Yeu to anh huong den cong tac_thu bao hiem xa hoi_Bac Kan_KGiang.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lan Anh (2020-10)

 • Trong những năm qua, công tác thu bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội bắt buộc nói riêng luôn được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn chú trọng triển khai, đến nay đã đợt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh này còn nhiều hạn chế. Công tác thu, thu nợ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm chưa tương xứng với ti...

 • NCLP17.20.Cong khai_minh bach_an sinh xa hoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Hường (2020-12)

 • An sinh xã hội chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội luôn là một chủ trương, nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội và là chìa khóa để phát triển toàn diện và bền vững. Để những chính sách, pháp luật về ASXH đi vào cuộc sống và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác ph...

 • TC1.10.20.Csach su dung gao_ho tro hoc sinh_xa thon kho khan.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Dương (2020-10)

 • Hỗ trợ gạo cho học sinh là chính sách lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với đồng bào dân tộc sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Với những ý nghĩa, hiệu quả thiết thực đó, chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh khu...

 • KTDB30.20.Nhan to tac dong_tieu dung xanh cua ng dan_HCMinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Bích Vân, Cao Thụy Quỳnh Như; Lâm Thiện Qúy (2020-10)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đo lường các nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh của người dân tại TP. Hồ Chí Minh. Với phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng, thông qua bảng hỏi được thu thập từ 267 người dân, kết quả xử lý dữ liệu bằng các địa phương pháp kiểm định thang đo, phẩn tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quỵ biến, đã cho thấy, Nhận&#x...

 • LLCT9.20.Truyen thong dai chung_phat trien niem tin xa hoi_Trung Bo.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Triệu Long (2020-09)

 • Trên cơ sở phân tích kết quả nghiên cứu tác động của truyền thông đại chúng đến xã hội trong thời gian qua ở Việt Nam nói chung và khu vực Trung Bộ nói riêng, bài tập trung vào làm rõ việc phát huy vai trò của truyền thông đại chúng trong xây dựng, củng cố niềm tin xã hội ở vùng Trung Bộ trong thời gian tới trên các khía cạnh: Phát huy vai trò của truyền thông qua việc định ...

 • LA_Ngo Quoc Dung.pdf.jpg
 • Luận án


 • Ngô Quốc Dũng;  Advisor:Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Phương Bắc (2021)

 • Luận án nghiên cứu tác động của thể chế đến nghèo đa chiều, một cách tiếp cận về nghèo mang tính tổng hợp và khác biệt với các nghiên cứu về nghèo đơn chiều trong các nghiên cứu trước. Nghiên cứu này phù hợp quan điểm về nghèo quốc tế và luận án có cơ hội hoàn thiện lý luận cũng như có những đề xuất phù hợp với chiến lược giảm nghèo đa chiều của Việt Nam đặt ra trong giai đoạn...

 • LLCT3.20.Yeu to van hoa_tam ly trong qly giai toa xung dot xa hoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Xuân Sơn, Nguyễn Thị Thanh Dung (2020-03)

 • Quá trình quản lý xung đột xã hội chịu tác động của nhiều yếu tố như: Môi trường xã hội và văn hóa, sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, năng lực của chủ thể quản lý, mức độ căng thẳng của xung đột, tâm thế của các chủ thể quản lý, tâm trạng xã hội, sự đầy đủ của các phương tiện và nguồn lực, trong đó không loại trừ các công cụ bạo lực. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh tầm quan ...

 • KTCTTG7.20.The gioi hau Covid_Chinh sach VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Tiến (2020-07)

 • Tài liệu đề cập đến sự thay đổi tư duy và nhận thức về kinh tế của thế giới kỳ hận Covid-19; sự thay đổi về nhận thức và tư duy trong quan hệ quốc tế thời kỳ hậu Covid-19; một số khuyến nghị cho Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1485