Phân quyền - Vấn đề xã hội : [1657]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1657
 • PLTTOL45.20_PLuat hoi cong hoa lien bang Duc_Phap_KN VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Nữ (2020-12-31)

 • Lập hội là một trong những quyền cơ bản của con người được pháp luật của nhiều quốc gia ghi nhận và bảo vệ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ phân tích khái quát pháp luật về hội của Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp; chỉ rõ những ưu điểm về pháp luật về hội của các quốc gia này từ đó rút ra một số kinh nghiệm tốt mà Việt Nam cần học hỏi nhằm hoàn thiện pháp luậ...

 • PLTTOL44.20_Vai tro cong tac xa hoi_tro giup tre em kho khan_DNang.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Đức Thọ (2020-09-30)

 • Nghiên cứu này phân tích thực trạng hoạt động công tác xã hội trong trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 2700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đà Nẵng cũng đã chú trọng đến công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, công tác&#x...

 • PLTTOL41.19_Quyen tham chinh phu nu_ly luan thuc tien.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mai Thị Diệu Thúy (2020-01-01)

 • Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định ủng hộ chính sách bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cam kết chính trị đó đã được thể hiện thông qua việc ban hành các chính sách, pháp luật cụ thể cũng như các chương trình hành động trên thực tế. Tuy nhiên, thực tiễn thực thi pháp luật cho thấy vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng lớn giữa nam và nữ, đặc biệt&...

 • PLTTOL39.19_Quyen nhan than cua ca nhan_PL mang thai ho_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lê Huyền (2019-06-15)

 • Bài viết nghiên cứu về các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo dưới góc độ bảo vệ quyền nhân thân trong Hôn nhân và gia đình. Trên cơ sở đó, phân tích những điểm bất cập, hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm hướng tới việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong chế định đầy chất&...

 • PLTTOL39.19_Ply bao ve quyen rieng tu_qhe hon nhan gia dinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Phúc (2019-06-15)

 • Quyền sự riêng tư là một quyền con người cơ bản đã được ghi nhận và bảo vệ trong các văn kiện quốc tế và khu vực, được nội luật hóa trong pháp luật các quốc gia. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội thì việc xâm phạm quyền riêng tư diễn ra một cách thường xuyên và phổ biến hơn. Đặc biệt nó diễn ra trong chính quan hệ giữa vợ và chồng, giữa...

 • PLTTOL38.19_Toi xam pham che do hon nhan gia dinh_BLHS 2015.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Cừ (2019-03-25)

 • Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) của Nhà nước ta đã quy định về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; trong đó có nhiều quy định mới thể hiện quan điểm, chính sách hình sự của Nhà nước ta phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm hại chế độ hôn nhân và gia đình. Bài viết này phân tích, nêu rõ các quy định mới cùng biện&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1657