Phân quyền - Vấn đề xã hội : [1394]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1394
 • KTCATBD.8.20.Anh huong minh bach trach nhiem xa hoi_ty suat loi nhuan_thuc nghiem_VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lưu Thị Thái Tâm, Ngô Mỹ Trân (2020-08)

 • Nghiên cứu đuợc thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của sự minh bạch thông tin trách nhiệm xã hội đến tỷ suất lợi nhuận kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam. Số liệu đuợc thu thập từ 323 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2013-2017. Kết quả phân tích cho thấy tổng điểm minh bạch CSR chung ảnh hưởng ...

 • NNPL.6.20.Chu the cung ung dich vu_thu gom chat thai ran sinh hoat.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Thùy Trang (2020-06)

 • Bài viết này phân tích cơ sở lý luận cho sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình lựa chọn chủ thể cung ứng dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, đánh giá thực trạng cơ chế lựa chọn chủ thể cung ứng dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số đề xuất mang tính định hướng nhằm hoàn thiện cơ chế lựa chọn chủ thể này, góp phần thực&...

 • NL.7.20.Dia vi ng chuyen doi gtinh_phap luat hon nhan gia dinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thu Trang (2020-07)

 • Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS năm 2015) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 lần đầu nhận việc chuyển đổi giới tính của cá nhân tại Điều 37. Đây là sự thay đổi mang tính đột phá trong việc ghi nhận và bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân nói riêng quyền con người nói chung. Chuyển đổi giới tính là quy định mới và còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải giải quyết để có thể áp ...

 • NCLP12_6.20.Phan bien xa hoi_vai tro.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Thiều Hoa (2020-06)

 • Phản biện xã hội là một chủ đề được quan tâm nghiên cứu dưới nhiều xã giác độ khác nhau (chính trị, pháp lý, báo chí, truyền thông, hội học...). Phản biện xã hội có vai trò quan trọng trong thực hành dân chủ và thời xây dựng Nhà nước pháp quyền. Vì vậy, trong gian tới, nhà nước cần tạo môi trường và các điều kiện cần thiết để phản biện xã hội phát huy được vai trò tích cực...

 • NCLP.6.20.Can cu ly hon cua phap luat VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Cừ (2020-06)

 • Pháp luật về hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) của Việt Nam thực hiện và bảo hộ nguyên tắc tự do hôn nhân, trong đó có quyền tự do ly hôn của vợ chồng; với quan điểm, Nhà nước bằng luật không thể bất buộc cá nhân phải kết hôn thì cũng không thể bằng pháp luật bắt buộc vợ chồng phải duy trì quan hệ hôn nhân khi giữa vợ chồng đã có những mâu thuẫn sâu sắc và không còn mon...

 • TVQH_Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế biển ở Việt Nam hiện nay_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Thị Hiếu Thảo (2017-05-06)

 • Việt Nam có thế mạnh và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển. Phát triển kinh tế biển gắn với phát triển kinh tế trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang là một trong những vấn đề chiến lược được ưu tiên hàng đầu ở nước ta. Để thực hiện được nhiệm vụ này, nguồn nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng, có tính quyết định. Bằng phương pháp phân tích...

 • DCPL.8.20.Quyen ket hon cua nguoi dong tinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Dương Tuyết Miên (2020-08)

 • Quyền kết hôn là quyền có tính đặc thù nhất và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời Sống tình cảm của người đồng tính, đã được công nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết đưa ra những luận điểm thuyết phục về việc pháp luật Việt Nam nên công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

 • TVQH_Một số thách thức cơ bản của công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam hiện nay.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ; Nguyễn Lan Phương (2020-10)

 • Chuyên đề cung cấp những thông tin cơ bản về công tác phòng, chống ma túy, phục vụ cho việc đánh giá, xem xét dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Qua đó, thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống ma túy, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật, khắc phục những bất cập của pháp luật trước thực tiễn phát triển nhanh chóng thời gian qua, đảm bảo hiệu&#...

 • DCPL7.20.Thi hanh PL ve BD gioi va phong chong bao luc tren co so gioi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Thủy (2020-07)

 • Bài viết phân tích tình hình thi hành pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam hiện nay.

 • TVQH_Tổng hợp thông tin, số liệu về lĩnh vực xã hội 9 tháng đầu năm 2020.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2020-10)

 • Để có thêm thông tin, số liệu cung cấp phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Thư viện Quốc hội tiến hành tổng hợp một số thông tin, số liệu cơ bản thuộc lĩnh vực xã hội của Việt Nam trong 9 tháng năm 2020. Một số nội dung cụ thể trong chuyên đề: dân số và đời sống dân cư, hôn nhân và gia đình, giáo dục và đào tạo, y tế, lao độ...

 • LA_VuQuang.pdf.jpg
 • Luận án


 • Vũ Quảng;  Advisor:Vũ Thành Hưởng, Nguyễn Thị Hường (2020)

 • Luận án đã đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sinh viên các trường đại học sư phạm Việt Nam sử dụng mô hình HEdPERF và COACTIV điều chỉnh. Kết quả chỉ ra: (i) nhân tố người học – chất lượng đầu vào có tác động mạnh nhất đến Năng lực_ Nghiệp vụ tiếp đến là Dịch vụ, Giảng viên, Chương trình đào tạo, và Cơ sở vật chất; (ii) nhân tố cơ sở vật chất&#...

 • TVQH_Tuyên bố chung về một ASEAN không ma túy.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (2008)

 • Tài liệu đề ra một mục tiêu về một Asean không ma túy qua việc tăng trưởng hợp tác khu vực về chính trị, xã hội và thể chế; trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp.

 • TVQH_Nghị định về quản lý các tiền chất, hóa chất của Trung Quốc.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Quốc vụ viện (2008)

 • Nghị định về quản lý các tiền chất, hóa chất của Trung Quốc được thông qua tại Cuộc họp ban chấp hành lần thứ 102 của Quốc Vụ Viện diễn ra vào ngày 17 tháng 8 năm 2005, được ban hành bởi Nghị định số 445 của Quốc Vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra ngày 26 tháng 8 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2005 ) gồm có 8 chương, 45 Điều.

 • TVQH_Nghị định kiểm soát ma túy của Trung Quốc (ban hành năm 1987).pdf.jpg
 • Tài liệu dịch


 • - (2008)

 • Nghị định kiểm soát ma túy của Trung Quốc (ban hành năm 1987); gồm có 7 chương, 38 Điều; Chương 1: Quy định về các điều khoản chung; Chương 2: Về việc trồng các loại cây có chứa chất ma túy và sản xuất ma túy; Chương 3: Về việc cung cấp các chất ma túy; Chương 4: Vận chuyển các chất ma túy; Chương 5: Xuất - nhập khẩu các chất ma túy; Chương 6: Việc sử dụng các chất ma túy;&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1394