Phân quyền - Vấn đề xã hội : [1878]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1878
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Ly Na, Nguyễn Đình Quang (2022-04)

 • Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 8,5% năm 2010 lên 19,0% năm 2020 cùng với đó là gần 1/3 trẻ em tiêu thụ nước ngọt thường xuyên ít nhất 1 lần/ngày. Các nhiên cứu ở trẻ em và vị thành niên đều cho thấy mối quan hệ thuận chiều giữa việc tiêu thụ các loại đồ uống có đường với việc gia tăng hàm lượng mỡ cơ thể hay tình trạng thừa cân b...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Dương Tân Thanh (2020-08-27)

 • Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi là một trong những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại khoản 5 Điều 29 BLTTDS năm 2015. Khi giải quyết yêu cầu này, Tòa án có chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của đương sự thì phải căn cứ vào quy định tại Điều 25 Luật nuôi con nuôi năm 2010. Tuy nhiên, quy định tại Điều 25 Luật nuôi&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Duy Thanh (2020-08-22)

 • Quyền cá nhân đối với hình ảnh được pháp luật ghi nhận và bảo vệ có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi cá nhân, đây là yếu tố tinh thần gắn liền với mỗi cá nhân, hình ảnh của mỗi cá nhân bị xâm phạm không chỉ ảnh hưởng về mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm… Tuy nhiên, quy định của pháp luật về vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Huy Khoát (2009)

 • Bài viết trình bày mô hình phát triển xã hội và các mô hình xã hội Châu Âu, Mô hình xã hội chung châu Âu cầm được cải cách để đáp ứng các thách thức của bối cảnh mới, bền vững của bản sác dân tộc của mỗi quốc gia thành viên.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thìn (2009)

 • Bài viết tập trung phân tích những mâu thuẫn giữa các quốc gia xung quanh việc giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu nhằm thấy rõ được trách nhiệm cũng như sự cần thiết phải có một khuôn khổ pháp lý quốc tế phải có một khuôn khổ pháp lý quốc tế vừa mang tính ràng buộc cao vừa đảm bảo tính công bằng, có xét tới lợi ích của các nước.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Công Tuấn (2009)

 • Bài viết giới thiệu việc xây dựng Xã hội dân sự ở Liên Hiệp Anh trong thời gian vừa qua về bối cảnh phát triển, đặc điểm cấu trúc, vai trò xã hội dân sự

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Dương Ninh (2009)

 • Bài viết đề cập đến ba khía cạnh của nhân tố quốc tế tác động đến sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội bao gồm: Nhận thức về xu hướng phát triển xã hội trên phạm vi quốc tế; Nghiên cứu và vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong quản lý xã hội; Phát huy tính tự chủ, tự cường về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong quan hệ quốc tế.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Cảnh Toàn (2009)

 • Bài viết trình bày thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật năm 2008. Xu hướng 2009, Ưu thế và hạn chế của của đổi mới xã hội và phát triển kinh tế (MSED) qua sự thủ thách khủng hoảng tài chính toàn cầu

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Hạnh, Lương Thị Thu Hằng (2022-03)

 • Thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 được tích hợp, lồng ghép giới vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội là một giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, bài viết đề cập cách tiếp cận, nguyên tắc ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1878