Phân quyền - Vấn đề xã hội : [1467]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1467
 • KTCTTG7.20.The gioi hau Covid_Chinh sach VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Tiến (2020-07)

 • Tài liệu đề cập đến sự thay đổi tư duy và nhận thức về kinh tế của thế giới kỳ hận Covid-19; sự thay đổi về nhận thức và tư duy trong quan hệ quốc tế thời kỳ hậu Covid-19; một số khuyến nghị cho Việt Nam.

 • KTCTTG7.20.Dau tranh phong chong suy thoai dao duc_loi song.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Bình (2020-07)

 • Tài liệu giới thiệu vai trò công tác tuyên giáo trong đấu tranh phòng, chống, suy thoái về đạo đức, lối sống; Vai trò tiên phong và nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong đấu tranh phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống; một số giải pháp phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống ở nước ta hiện nay.

 • NL11.20.Hoan thien PL_cai nghien ma tuy_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Văn Tú, Nguyễn Thị Đức Hạnh (2020-11-04)

 • Bài viết tập trung phân tích quá trình thay đổi về nhận thức từ hình sự hóa việc sử dụng trái phép chất ma túy sang phi hình sự hóa cũng như chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của hệ thống pháp luật cai nghiện môi trường tại Việt Nam. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị chung về quan điểm pháp luật đối với vấn đề cai nghiệm ma túy và các khuyến nghị cụ thể để bổ sung cho Dự thảo Lu...

 • TVQH_Giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thành, Đặng Thành Lê (2020-10)

 • Việt Nam có xu hướng tâng dần về thứ hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) qua các năm, điều này khẳng định sự cam kết của Chính phủ trong nỗ lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, khi càng gần top 40, trở thành những nước có thu nhập vượt trội thì việc cải thiện để vương lên là điều hết sức khó khăn, do vậy, Việt Nam cần có sự nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao&#...

 • TVQH_Giải pháp về khung chính sách quốc gia đối với người có tài năng_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạ Ngọc Hải, Lục Việt Dũng (2020-10)

 • Luật Cán bộ, công chức năm 2008 có quy định về chính sách đối với ngưòi có tài năng (Điều 6). Theo đó, các nội dung cơ bản gồm: Phát hiện, thu hút, ứng dụng và đãi ngộ xứng đáng. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quy định: Chính phủ quy định khung chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động&...

 • TVQH_Hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội thích ứng cách mạng công nghiệp 4.0_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thanh Bình (2020-10)

 • Pháp luật về an sinh xã hội là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu ổn định chính trị - xã hội, phát triển bền vững. Khi tự động hóa thay thế lao động chân tay trong nền kinh tế, khi rô-bốt thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động trên thế giới có thể rơi vào cảnh thất nghiệp,dẫn đến sự phân tầng xã hội ngày càng trầm trọng thêm. Vì vậy, cần&#x...

 • TVQH_Quản lý phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Diệu Oanh (2020-10)

 • Quản lý phát triển nguồn nhân lực là tạo được nguồn nhân lực tốt, tổ chức phải tạo động lực và phát huy hiệu quả của nguồn nhân lực đó. Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực, có tầm nhìn và tư duy đổi mới để phát triển tổ chức; đồng thời, tổ chức đó tạo điều kiện tốt để mỗi ngưòi có cơ hội phát triển, phục vụ chính tổ chức đó. Bài viết đã đi sâu vào phân tích&...

 • TVQH_Những bất cập về sự tham gia của cộng đồng trong lập quy hoạch đô thị_TCQLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Thiều Thu Hương (2021-02-18)

 • Bài viết trình bày về vai trò của cộng đồng đối với vấn đề quy hoạch đô thị và thực tiễn tham gia cộng đồng trong lập quy hoạch đô thị hiện nay, từ đó chỉ ra những nguyên nhân và giải pháp để bảo đảm sự tham gia thực chất của cộng đồng trong việc lập quy hoạch đô thị.

 • TVQH_Châu Âu - Cú hích từ đại dịch covid - 19_HSCSTCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Diệu Linh (2021-03-10)

 • Để vượt qua đại dịch Covid-19, các nước châu Âu buộc phải chuyển sang số hóa mạnh mẽ. Các chương trình học online trở nên phổ biến hơn, nhân viên làm việc tại nhà, các cuộc họp và hội thảo mang tầm cỡ lớn đã chuyên sang trực tuyến. Bài viết nêu ra xu hướng làm việc tại nhà, thúc đẩy số hóa, văn phòng không giấy tờ,... trong đại dịch tại Châu Âu.

 • TVQH_Chủ nghĩa xã hội khoa học và tính cách mạng của toàn cầu hóa kinh tế_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đồng Văn Phường (2021-03)

 • Bài viết trình bày dự báo của C.Mác về điều kiện để một nước chưa qua phát triển tư bản chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội; lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của V.I. Lê-nin và thực tế lịch sử thế kỷ XX; và tính cách mạng của toàn cầu hóa kinh tế ngày nay.

 • TVQH_Để bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực sự trở thành những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thế Mạnh (2021-03)

 • Bài viết tập trung trình bày những thành tựu và tiến bộ trong hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; về chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế; công tác giải quyết chế độ, chính sách; công tác cải cách hành chính; công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức còn tồn tại, qua đó đề xuất một số giải pháp cụ thể.

 • KTCTTG3.20.Dai dich Covid_tac dong kinh te.pdf.jpg
 • Bài trích


 • - (2020-03)

 • Tài liệu đề cập đến đại dịch Covid-19; so sánh với SARS 2003; tác động đến Trung Quốc, quốc tế; tác động đến Việt Nam; các biện pháp ứng phó của các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1467