Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Authors: Nguyễn Đức Thuận (1998)

 • Khái quát tình hình tội phạm về ma túy qua 4 năm 1994-1997 tại Việt Nam. Đánh giá khó khăn và vướng mắc trong qúa trình điều tra các vụ án về ma túy. Đưa ra một số ý kiến đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác điều tra các vụ án về ma túy

 • 1998


 • Authors: Bùi Ngọc Toàn (1998)

 • Khái quát về vấn đề sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc. Nghiên cứu và phân tích những nội dung liên quan đến bảo hộ quyền trong Luật nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc

 • 1999


 • Authors: Trần Nguyên Việt (1999)

 • Electronic Resources; Trình bày và phân tích Quan điểm pháp trị trong tư tưởng chính trị - xã hội của Nguyễn Bỉnh Khiêm (Trạng Trình ) ở thế kỷ 16. Đi sâu nghiên cứu những nội dung cơ bản trong tư tưởng pháp gia của Nguyễn Bỉnh Khiêm là sự kết hợp giữa xử phạt nghiêm minh kẻ có tội, lấy lòng nhân để trị kẻ bất nhân với sự thành tâm, từ bi của nhà Phật trong việc soi xét mức độ phạm tội của con người để xử đúng tội, để giải oan, cứu vớt những người có tội

 • 1997


 • Authors: Bùi Nguyên Khánh (1997)

 • Trước hết cần phải khẳng định là việc thừa nhận các doanh nghiệp một chủ là pháp nhân không còn là điều mới mẻ trong khoa học pháp lý. Lý thuyết về pháp nhân đã chỉ rõ, mục đích của việc xác lập tư cách pháp nhân là việc tách bạch tài sản giữa phần đưa vào lưu thông và phần còn lại mà chủ sở hữu có nhu cầu sử dụng vào các mục đích khác. Khi thực hiện nguyên tắc tách bạch về tài sản cũng là khi xuất hiện một nhân cách pháp lý mới độc lập với nhân cách pháp lý của chủ sở hữu hoặc cộng đồng sở hữu. Để đặt tên cho nhân cách pháp lý đó, khái niệm pháp nhân ra đời.

 • Tạp chí


 • Authors: Ngô Ngọc Thuỷ (1995)

 • Nghiên cứu, tìm hiểu về các hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự. Đưa ra ý kiến về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Từ đó đưa ra những sửa đổi hợp lý và phù hợp hơn với thực trạng phạm tội ở lứa tuổi chưa thành niên như hiện nay.