Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2008)

 • Pháp luật ASXH là hệ thoonssg các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc bảo vệ cuộc sống của các thành viên xã hội thông qua các biện pháp công bằng nhằm chống lại các rủi ro xã hội, đảm bảo thu nhập, sức khỏe và các điều kiện sinh sống thiết yếu khác cho các thành viên xã hội. Với nội dung chủ yếu là các chế độ bảo vệ được tổ chức thực hiện bởi nhà nước, các tổ chức, các nhân.... áp dụng với mọi thành viên xã hội khi gặp biến cố rủi ro, pháp luật ASXH vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đảm bảo cuộc sống và an toàn cho người dân

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)

 • Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái tới chính sách an sinh xã hội đề cập tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (từ đây gọi tắt Nghị quyết 70/NQ-CP và Nghị quyết 15-NQ/TW).

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Anh Thơ (2012)

 • Để đảm bảo cho BHXH phát triển và phát huy hiệu quả ý nghĩa kinh tế-xã hội đòi hỏi phải có hệ thống quy phạm pháp luật hoàn chỉnh và phù hợp điều chỉnh các hoạt động BHXH, trong đó bao gồm cả hệ thống thống nhất các chế tài từ thấp đến cao có thể được áp dụng cho các hành vi trái pháp luật BHXH. Theo đó, việc tội phạm hoá một số hành vi vi phạm pháp luật BHXH là cần thiết. Kết quả của quá trình này là sự hình thành nhóm tội phạm về BHXH.

 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Thị Hoài Hương (2015)

 • Thực hiện được an sinh xã hội là thực hiện được tiền đề của ổn định, thực hiện được điều kiện của phát triển. An sinh xã hội là chỉ báo xác thực nhất bảo đảm ổn định tích cực, lành mạnh và phát triển bền vững mà thước đo nhân văn của một xã hội phát triển bền vững là phát triển bền vững con người.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015)

 • Bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ mọi thành viên trong xã hội, nhất là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương là một trong những trọng tâm chính sách xã hội mà Đảng, Nhà nước đã xác định. Phương pháp tiếp cận sinh kế của người dân là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ này.

 • Bài trích


 • Authors: Lê Thị Lan (2015)

 • An sinh xã hội rất quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào ở mọi thể chế và mọi thời đại. Bảo hiểm xã hội được xem như một trong những công cụ an sinh xã hội chính của Nhà nước. Tuy nhiên, gánh nặng cho ngân sách nhà nước đã đặt ra nhiệm vụ cho các địa phương và nhân dân cần phải chủ động và chung sức hơn nữa trong thúc đẩy bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là đối với khu vực nông thôn.

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (2004)

 • Bài viết đưa ra các nguyên tắc cơ bản của an sinh xã hội, bao gồm: Nguyên tắc toàn diện; Nguyên tắc đối xử công bằng; Nguyên tắc cộng đồng; Nguyên tắc phân luồng; Nguyên tắc định mức đảm bảo; Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý; Nguyên tắc định mức đảm bảo; Nguyên tắc pháp chế.

 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề thời sự nóng hổi như: lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, dân số, an sinh xã hội,... Đồng thời, với quan điểm thẳng thắn và trách nhiệm và dựa trên những phân tích, đánh giá vừa khoa học, tác giả đề xuất những giải pháp có lý, có tình và có giá trị thực tiễn cao. Những giải pháp này có thể đóng góp thiết thực cho Quốc hội, cho Trung ương trong việc hoạch định đường lối, chính sách, pháp luật về an sinh xã hội.