Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Hồng Anh Vũ (2010)

 • Báo cáo đánh giá thực trạng và nguyên nhân của bất bình đẳng giới ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số này nhằm đưa ra một số khuyến nghị hướng tới việc xây dựng một chính sách “đặc thù” tăng cường bình đẳng giới và tăng tính hiệu quả của các chính sách và chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo, giúp cải thiện cuộc sống của đồng bào vùng sâu vùng xa và vùng dân tộc thiểu số. Ng...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2018-04-26)

 • Báo cáo này được phát triển bởi Bộ Y tế, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNFPA. Báo cáo đánh giá các nhu cầu hiện tại, tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chấp nhận, chất lượng và khung pháp lý của các dịch vụ và thực hành hộ sinh ở Việt Nam, với tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị cho các hoạt động hộ sinh trong những năm tới, bao gồm&...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2014-11)

 • Báo cáo chỉ ra từ những năm 2010, UNICEF cùng với các đối tác ở trung ương và các tỉnh đã thử nghiệm một số công cụ theo phương pháp tiếp cận kiểm toán xã hội như Thẻ báo cáo công dân (CRC) thí điểm ở TP HCM và tỉnh Điện Biên; Thẻ cho điểm cộng đồng (CSC) và Kiểm toán Giới thí điểm ở TP HCM và tỉnh Quảng Ngãi và Khảo sát theo dõi chi tiêu công (PETS) thí điểm ở tỉnh Trà&...

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2014-12)

 • Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam được biên soạn để phục vụ công tác quản lý giáo dục, lập kế hoạch, vận động chính sách nhằm thực hiện bình đẳng trong giáo dục cho mọi trẻ em, đặc biệt là các nhóm trẻ em thiệt thòi. Báo cáo này cũng góp phần phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách của các Bộ ngành và chính quyền địa phương và các cơ quan nghiên...