Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Thị Mừng (2015)

 • Phân tích, đánh giá có hệ thống các quy định của pháp luật hiện hành về kết hôn; Phân tích và chỉ ra những điểm hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật về kết hôn; Đánh giá ảnh hưởng của chế định kết hôn tới việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống trong gia đình Việt Nam; Nêu ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về kết...

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Mừng (2008)

 • Bàn về những yếu tố xã hội tác động tới việc thực hiện luật bình đẳng giới. Từ đó đề xuất một số giải pháp để phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực nhằm thực hiện tốt việc đưa luật bình đẳng giới vào thực tế cuộc sống.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Mừng (2011)

 • Bàn luận thêm về một số vấn đề xung quanh quy định về tuổi kết hôn, trên cơ sở đó kiến giải một số luận cứ khoa học cho việc xem xét quy định về độ tuổi kết hôn theo luật định. Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện độ tuổi kết hôn và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về điều kiện kết hôn

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Mừng (2006)

 • Trình bày một vài ý kiến về nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ của Luật hôn nhân và gia đình nhìn từ góc độ bình đẳng giới, và thực tiễn áp dụng pháp luật nằm bảo đảm quyền tự do kết hôn, ly hôn cho các bên nam nữ; góp phần thúc đẩy việc bảo vệ tốt hơn các quyền hôn nhân và gia đình đối với phụ nữ.

 • Bài trích


 • Bùi Thị Mừng (2019-06)

 • Bài viết nghiên cứu các quy định về điều kiện đối với người yêu cầu chuyển đổi giới tính theo Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính Việt Nam, so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, từ đó có những góp ý nhằm hoàn thiện các quy định về vấn đề này.

 • Bài trích


 • Bùi Thị Mừng (2020-01)

 • Tài liệu đề cập đến nguyên tắc điều chỉnh pháp luật về giải quyết vấn đề liên quan đến con chung khi cha, mẹ ly hôn trong pháp luật Việt Nam; nội dung quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết vấn đề liên quan đến con chung khi cha, mẹ ly hôn và thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra những vướng mắc, bất cập và kiến nghị.

 • previous
 • 1
 • next