Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2009)

 • Trình bày những khía cạnh chủ yếu liên quan đến vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đó là: bạo lực xâm phạm quyền tự do, bình đẳng của phụ nữ và trẻ em; bạo lực xâm phạm quyền sống, quyền được an toàn về thân thể của phụ nữ và trẻ em; bạo lực xâm phạm quyền tự do tư tưởng, tư cách con người của phụ nữ, trẻ em; ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Ngọc Bích (2009)

 • Tìm hiểu về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phòng, chống bạo lực gia đình được pháp luật quy định dưới các góc độ: Trong hoạt động phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính với người có hành vi bạo lực gia đình.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Kim Phụng, Nhâm Thuý Lan (2009)

 • Phân tích một cách tổng quan về bạo lực và pháp luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Với các quy định hiện hành về bạo lực và biện pháp phòng chống bạo lực, đặc biệt là đưa vào thực thi Luật phòng chống bạo lực gia đình, chúng ta hy vọng tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em sẽ ngày càng giảm trong xã hội.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Lan (2010)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề pháp luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của nước cộng hòa Indonesia. Luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của Indonesia đã quy định khá chi tiết những vấn đề quan trọng về bạo lực gia đình, đặc biệt là việc bảo vệ người phụ nữ với tư cách là vợ, là mẹ, là người làm các công việc nội trợ trong gia đình.

 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Diane Gardsbane, Vũ Song Hà (2010-5)

 • Đánh giá tóm tắt các vấn đề liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới (hay bạo lực giới – BLG) hiện nay ở Việt Nam. Mục đích của Báo cáo nhằm cung cấp thông tin về lập kế hoạch chiến lược, xây dựng tầm nhìn và xác định các ưu tiên liên quan đến BLG trong các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chương trình/dự án, lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá.