Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Xuân Thu (2006)

 • Đề cập một số nội dung cơ bản của chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm góp ý kiến cho việc cụ thể hoá các quy định của luật bảo hiểm xã hội và hoàn thiện chế độ bảo hiểm này trong tương lai.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Anh Thơ (2012)

 • Để đảm bảo cho BHXH phát triển và phát huy hiệu quả ý nghĩa kinh tế-xã hội đòi hỏi phải có hệ thống quy phạm pháp luật hoàn chỉnh và phù hợp điều chỉnh các hoạt động BHXH, trong đó bao gồm cả hệ thống thống nhất các chế tài từ thấp đến cao có thể được áp dụng cho các hành vi trái pháp luật BHXH. Theo đó, việc tội phạm hoá một số hành vi vi phạm pháp luật BHXH là cần thiết. Kết quả của quá trình này là sự hình thành nhóm tội phạm về BHXH.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2006)

 • Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn của nhà nước ta, được tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh nặng về tài chính của mỗi thành viên trong xã hội khi ốm đau, bệnh tật tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho các hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản của vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Authors: Lê Thị Lan (2015)

 • An sinh xã hội rất quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào ở mọi thể chế và mọi thời đại. Bảo hiểm xã hội được xem như một trong những công cụ an sinh xã hội chính của Nhà nước. Tuy nhiên, gánh nặng cho ngân sách nhà nước đã đặt ra nhiệm vụ cho các địa phương và nhân dân cần phải chủ động và chung sức hơn nữa trong thúc đẩy bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là đối với khu vực nông thôn.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Xuân Thu (1999)

 • Chính sách bảo hiểm xã hội của nhà nước ta đã thu được những kết quả nhất định và đang đi vào thế ổn định. Đối với chế độ bảo hiểm của cán bộ xã, phường việc làm thiết thực nhất của cơ quan chức năng nhà nước trong thời gian tới là lưu tâm đến nguyện vọng của cán bộ xã, tiếp tục hoàn thiện, tạo ra chính sách bảo hiểm xã hội hợp lý, vừa đảm bảo lợi ích người lao động, vừa phù hợp lợi ích chung toàn xã hội.

 • Báo cáo


 • Authors: Bộ Lao động thương binh và xã hội

 • Báo cáo tổng kết đánh giá thi hành Luật bảo hiểm xã hội của Bộ lao động thương binh và xã hội bao gồm một số nội dung: (1) Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. (2) Đánh giá việc thi hành Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn.