Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2007


 • Lê Thị Hoài Thu (2007)

 • Electronic Resources; An sinh xã hội trong các công ước và khuyến khích của tổ chức lao động quốc tế (ILO). Pháp luật an sinh xã hội ở một số nước trên thế giới và xu hướng cải cách. Một số suy nghĩ bước đầu nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam

 • -


 • Lê Thị Hoài Thu (2014)

 • Hiện nay, ở nước ta, các quy định pháp luật về an sinh xã hội về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đồi hỏi thực tế của đời sống xã hội. Có thể nói, những thành tựu trong lĩnh vực lập pháp đã và đang tạo nên những thay đổi tích cực trong diện mạo cùa hệ thống an sinh xã hội Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại không ít những bất cập, hạn chế cần nhanh chóng được ...

 • 2007


 • Lê Thị Hoài Thu (2007)

 • Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Về mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Về điều kiện và mức hưởng bảo hiểm tự nguyện. Về tổ chức thực hiện

 • 2005


 • Lê Thị Hoài Thu (2005)

 • Việc quản lý bảo hiểm thất nghiệp gồm hai mặt: quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp và quản lý sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp -- Ở nước ta, trong quá trình xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, vấn đề tổ chức, quản lý chế độ này đang còn có những phương án khác nhau... Tuy vậy, việc xây dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải được đặt trong những điều kiện nhất định...

 • previous
 • 1
 • next