Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2009)

 • Trình bày những khía cạnh chủ yếu liên quan đến vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đó là: bạo lực xâm phạm quyền tự do, bình đẳng của phụ nữ và trẻ em; bạo lực xâm phạm quyền sống, quyền được an toàn về thân thể của phụ nữ và trẻ em; bạo lực xâm phạm quyền tự do tư tưởng, tư cách con người của phụ nữ, trẻ em; ...

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2004)

 • Bài viết đưa ra các nguyên tắc cơ bản của an sinh xã hội, bao gồm: Nguyên tắc toàn diện; Nguyên tắc đối xử công bằng; Nguyên tắc cộng đồng; Nguyên tắc phân luồng; Nguyên tắc định mức đảm bảo; Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý; Nguyên tắc định mức đảm bảo; Nguyên tắc pháp chế.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2002)

 • Đưa ra một vài quan điểm xoay quanh khái niệm "xuất khẩu lao động". Theo đó việc sử dụng cum từ người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ hợp lý hơn và đảm bảo được sự trong sáng của tiếng Việt trong đạo luật lao động.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Nữ quyền và ý nghĩa của việc quy định các quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam. (2) Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam. (3) Một vài nhận xét về quyền của phụ nữ theo pháp luật.

 • previous
 • 1
 • next