Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Ngân hàng thế giới (2018)

 • Trình bày một số kế hoạch và chính sách quốc gia hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Nêu ra các thách thức chính trong thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2019-06)

 • Chỉ ra sự thay đổi đáng kể về cơ cấu kinh tế nông thôn với thị trường lao động đang tái cơ cấu mạnh và nguồn thu nhập chính đến từ hoạt động phi nông nghiệp; phân tích các yếu tố dẫn tới làm tăng việc làm phi nông nghiệp và tối ưu hóa sử dụng đất nhằm tăng thu nhập cho các đối tượng chưa thoát nghèo. Nội dung tập trung vào 3 lĩnh vực chiến lược nhằm giải quyết các hạn chế,&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2020-05)

 • Báo cáo đánh giá thực trạng tỷ lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng đứng tên vợ chồng đang tăng lên 1 cách rõ rệt đây là một tín hiệu đáng mừng thể hiện sự bình đẳng giới và những lợi ích mà nó mang lại cho xã hội

 • previous
 • 1
 • next