Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Hồng Bắc (2002)

 • Với đặc thù khác biệt ở khu vực biên giới, pháp luật nước ta đã có quy định riêng áp dụng trong quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài. Các quy định này khi áp dụng trong thực tế sẽ có tính khả thi cao và đảm bảo quyền lợi của người dân ở khu vực biên giới. Tuy nhiên cũng cần bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp lý ở khu vực này, đồng thời tăng cường tuyên truyền...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hồng Bắc (2012)

 • Trình bày những quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài; Một số vi phạm pháp luật trong việc đăng kí kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và người nước ngoài; việc xử lí vi phạm pháp luật trong việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và người nước ngoài và đưa ra một số kiến nghị.

 • previous
 • 1
 • next