Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Hiền Phương (2006)

 • Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn của nhà nước ta, được tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh nặng về tài chính của mỗi thành viên trong xã hội khi ốm đau, bệnh tật tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho các hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Bài viết...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hiền Phương (2008)

 • Trình bày các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội: mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ở loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tiến tới đảm bảo mọi người lao động ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo công bằng trong đóng góp và thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Triển khai thực hiện và bổ sung các chế độ trợ cấp mới...

 • 2008


 • Nguyễn Hiền Phương (2008)

 • Pháp luật ASXH là hệ thoonssg các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc bảo vệ cuộc sống của các thành viên xã hội thông qua các biện pháp công bằng nhằm chống lại các rủi ro xã hội, đảm bảo thu nhập, sức khỏe và các điều kiện sinh sống thiết yếu khác cho các thành viên xã hội. Với nội dung chủ yếu là các chế độ&#x...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hiền Phương (2005)

 • Tìm hiểu luật an sinh xã hội của Hoa Kỳ thông qua chính sách hỗ trợ tài chính cho người có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp nhà ở cho người nghèo, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Vấn đề đặt ra là vẫn còn nhiều thách thức cho chính quyền Mỹ hiện nay để đảm bảo bình ổn đời sống kinh tế chính trị.

 • previous
 • 1
 • next